Nieuws

Veiliger vervoer van containers per binnenschip tussen Rotterdam en Antwerpen

Geplaatst op: 29 juni 2008

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft een akkoord getekend met politie en bedrijfsleven over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaartcontainerschip tussen Antwerpen en Rotterdam.

De marktpartijen in de logistieke keten leveren voortaan zoveel mogelijk ladinginformatie digitaal aan de vervoerder, die het op zijn beurt doorgeeft aan de vaarwegbeheerder. Ook leveren de vervoerders deze informatie aan een overheidsdatabase die de toezichthouders gebruiken voor handhaving. De handhavers gaan dan over op een andere wijze van toezicht; meer op de wal en minder op het schip. Dat levert tijdwinst op voor de schipper. Daarnaast wordt een aantal maatregelen getroffen op het gebied van opleiding en voorlichting over de betreffende regelgeving.

Door deze maatregelen weten hulpverleners en rampbestrijders beter wat zij kunnen aantreffen in geval van een calamiteit. Bij tankschepen is dat al geregeld, maar ook bij kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen aan boord van containerschepen moet er betrouwbare informatie beschikbaar komen. Daarmee neemt het risico van een ongeval bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenschip af. Partijen zullen de afspraken uit de intentieverklaring na 14 maanden gezamenlijk evalueren.

De Intentieverklaring Kreekrak moet het vervoer op de Schelde - Rijn verbinding veiliger maken.