Nieuws

Verslag Relevant congres 2 december

Geplaatst op: 17 december 2008

Op 2 december bezochten meer dan 300 EV-professionals uit het hele land het derde jaarcongres Relevant. Een bijeenkomst met veel inspirerende ontmoetingen, interessante discussies en levendig theater.

Plenair gedeelte

[Samenvatting inleiding]

Deelsessies

Deelsessie 1

[Nieuwe WRO, nieuwe rollen voor gemeenten, provincies en Rijk]

[De structuurvisie als basis voor bestuurlijke afweging op gemeentelijk niveau ]

Deelsessie 2

[Themaonderzoek externe veiligheid onder 30 gemeenten]

[De do's en dont's aan de hand van recente jurisprudentie]

Deelsessie 3

[Populatiebestanden als basis voor het berekenen van risico's]

[Update over risicomodellen]

Deelsessie 4

[Ruimtelijke aspecten van de AMvB buisleidingen]

[Consequentieonderzoek naar buisleidingen]

Deelsessie 5

[Niet-urgente saneringen LPG-tankstations]

[De grondexploitatiewet en externe veiligheid]

Deelsessie 6

[Gebiedsgerichte benadering van groepsrisico in de praktijk]

[De ruimtelijke doorwerking van het Basisnet]

Workshops Kennistafels

[Workshop kennistafel Buisleidingen]

[Workshop kennistafel Saneren]

[Workshop kennistafel Groepsrisico]

[Workshop kennistafel Risicocommunicatie]

[Workshop kennistafel Transport]

[Workshop kennistafel Techniek]

Afsluiting

'Wat vertel je morgen aan je collega's?, ' Waardoor ben jij geïnspireerd vandaag?' Met deze vragen aan willekeurige deelnemers sloot dagvoorzitter Arie Deelen het Relevant congres af. Rode draad door de hele dag was voor de meeste deelnemers het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines. Een aantal andere reacties:

  • Hoe vertel ik het mijn bestuurder?

  • Hoe vertel ik het de burger?

  • Hou het simpel.

  • Plaatsgebonden risico is onder controle, bij groepsrisico afwegingen valt nog veel te verbeteren.

Theater Draad wist de thema's goed uit te beelden met soms hilarische momenten tot gevolg.

Klik hier voor een foto-impressie van de dag.