Nieuws

Vertraging GR-informatiebrieven van Gasunie aan gemeenten

Geplaatst op: 25 mei 2011

Volgens het plan van aanpak "Risicosaneringen op grond van Bevb" van de Gasunie zouden vanaf 16 mei 2011 de gemeenten door Gasunie met een brief geïnformeerd worden over mogelijke groepsrisico-aandachtspunten nabij de aardgasleidingen van Gasunie.

Helaas heeft dit twee weken vertraging opgelopen omdat het globale onderzoek naar groepsrisico-aandachtspunten langs het 12.000 km lange netwerk van de Gasunie meer tijd en werk in beslag nam dan ten tijde van het opstellen van het plan van aanpak was voorzien. Inmiddels heeft de Gasunie het interne controleproces volgend op de GR-screening afgerond en momenteel wordt hard gewerkt aan het verzendklaar maken van de informatiebrieven die vanaf 30 mei 2011 naar de colleges van B&W van de ca. 400 betrokken gemeenten worden gestuurd.

Vanwege de opgelopen vertraging is de meldingstermijn ook verschoven, van de in het Plan van Aanpak vermelde 18 november 2011 naar 1 december 2011.

Overzicht van de meldingstermijnen van PR knelpunten en GR aandachtspunten aan de Gasunie:

  • Bestaande PR knelpunten: uiterlijk 1 juli 2011

  • Geprojecteerde PR knelpunten: 1 september 2011

  • GR aandachtspunten: 1 december 2011