Nieuws

VNG uit zorgen over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Geplaatst op: 3 december 2007

Duidelijkheid over de routes voor het transport van gevaarlijke stoffen, zodat zowel vervoerders als gemeenten op de lange termijn weten waar ze rekening mee moeten houden. Dat is het doel van project Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Loopt het Basisnet gevaar? De VNG is bezorgd.

De VNG ziet een aantal bedreigingen voor een breed gedragen en veilig Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen:

  • Verwarring over de status van marktverwachtingen van ProRail. Spoorbeheerder ProRail verwacht een forse toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor. Deze prognoses horen input te zijn voor het Basisnet en niet als voldongen feiten te worden gepresenteerd.

  • Te weinig geld voor het oplossen van knelpunten. De 33,7 miljoen Euro die het kabinet uittrekt voor saneringsmaatregelen is volstrekt ontoereikend.

  • Het project Basisnet is nog onvoldoende geïntegreerd met het project 'Spoor 2', gericht op bronmaatregelen. Het ligt voor de hand om maatregelen voor een veiliger vervoer te betrekken bij het vaststellen van het Basisnet.

klik hier voor de volledige brief van de VNG aan minister Eurlings.