Nieuws

VROM-geld voor twee proefprojecten ondergrondse opslag CO2

Geplaatst op: 26 november 2008

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft geld beschikbaar gesteld voor twee mogelijke projecten voor ondergrondse opslag van CO2.

Het gaat om de projecten van Shell Nederland Raffinaderij bv in Barendrecht en van GTI Zuidoost bv in Geleen. Hiermee is ongeveer 60 miljoen euro gemoeid. De gunning van deze projecten is een procedurele eerste stap. Strikte voorwaarde hierbij is dat MER- en vergunningenprocedures gevolgd moeten worden voordat de projecten uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel hiervan is een zorgvuldige inspraakprocedure. Meer informatie