Nieuws

Vuurwerkregels naar uitvoerbaar en handhaafbaar niveau

Geplaatst op: 11 april 2012

Gemeenten hoeven voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilogram geen milieuvergunning meer af te geven. Alle geldende veiligheidseisen blijven wel van kracht. Verder wordt de hoeveelheid vuurwerk die een klant in één keer mag aanschaffen, verhoogd naar de realistische en handhaafbare limiet van 25 kilogram. Daardoor kunnen overheidsinspecties en het Openbaar Ministerie zich richten op serieus gevaarlijke, illegale handel en praktijken met vuurwerk.

Dat is de achtergrond van het aangepaste Vuurwerkbesluit dat vandaag in het Staatsblad gepubliceerd is en dat per 1 juli 2012 van kracht wordt. Aanleiding voor de aanpassingen was een evaluatie van het Vuurwerkbesluit in 2008 en een aantal adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Consument

De maximale hoeveelheid vuurwerk die aan een consument verkocht mag worden, gaat van 10 naar 25 kilo. De nieuwe limiet is veilig en realistisch, en voorkomt dat verkopers een klant na aanschaf van één zware cakebox naar huis moeten sturen omdat die al 10 kilogram weegt. De praktijk is nu reeds zo dat justitie pas optreedt wanneer in bijvoorbeeld een auto, slaapkamer of garagebox meerdere tientallen kilo’s vuurwerk liggen opgeslagen, omdat dat gevaar oplevert en er klaarblijkelijk sprake is van illegale (door)verkoop.

Handel

Detailhandelaren die vuurwerk verkopen kunnen voortaan een opslag tot 10.000 kilogram melden aan hun gemeente; die grens lag op 1000 kilogram. Boven de 10.000 kilo is en blijft de provincie bevoegd gezag en blijft een milieuvergunning vereist. Kleinere verkooppunten, die dus een meldingsplicht bij hun gemeente hebben, moeten wel aan alle geldende eisen van milieu, veiligheid en afstand voldoen. Het afschaffen van de vergunningplicht voor deze detaillisten bespaart de ondernemers en gemeenten veel kostbaar papierwerk en voorkomt vruchteloze rechtsgangen naar de Raad van State. Gemeenten krijgen daardoor meer tijd om te controleren of de verkopers met meldingsplicht daadwerkelijk aan de eisen voldoen. Een vergunningprocedure kost een gemeente ongeveer 3500 euro, het behandelen van een melding kost slechts een vijfde daarvan.

Professionals

Overige grenzen die naar een realistisch, veilig en handhaafbaar niveau zijn gebracht, zijn de meldingsgrens voor het afsteken van vuurwerk door professionals (van 100 naar 200 kilo), het afsteken van theatervuurwerk door professionals (van 10 naar 20 kilo) en de maximale hoeveelheid vuurwerk die klaar mag liggen in de verkoopruimte (van 250 naar 500 kilo).