Nieuws

Wat doe jij bij een ramp?

Geplaatst op: 21 december 2011

Hoe communiceren de veiligheidsregio’s en gemeenten gezamenlijk succesvol over de risico’s? Wat werkt wel, wat werkt niet en wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren?

De centrale boodschap bij risicocommunicatie is al jaren: wat zijn de risico’s, wat doet de overheid en wat moet de burger zelf doen om voorbereid te zijn? Maar landt deze boodschap wel? Het blijkt dat alleen maar zenden van informatie onvoldoende effect heeft. Provincie Zuid-Holland en de veiligheidsregio's Midden, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond hebben in het kader van het kader van het verbeteren van de zelfredzaamheid voor rampen met externe veiligheid een educatief spel ontwikkeld. Doel van het spel is om niet alleen informatie te zenden, maar de inwoners van Zuid-Holland ook actief deel te laten nemen en te betrekken. Ontdek de nieuwe risicocommunicatie op: Wat doe jij bij een ramp.