Nieuws

Werkstandaarden externe veiligheid digitaal beschikbaar

Geplaatst op: 22 december 2015

Het doel van de werkstandaarden Externe Veiligheid is dat zij wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid duidelijk, eenduidig en compact weergeven. Daarmee ondersteunen ze de taakuitvoering. De werkstandaard "externe veiligheid in Ruimtelijke Ordening" en werkstandaard "externe veiligheid in Vergunningverlening (inclusief registratie in het RRGS) zijn nu digitaal beschikbaar.

Via werkstaandaarden staan op: Werkstandaarden taakuitvoering Externe Veiligheid.

Voor vragen of inhoudelijke opmerkingen kunt u Relevant mailen.