Nieuws

Werving leden adviesgroep groepsrisico

Geplaatst op: 15 maart 2012

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd naar het instrument “verantwoordingsplicht groepsrisico”. Om de gesignaleerde tekortkomingen weg te nemen is het verbeterprogramma groepsrisico gestart. Met het oog op de kwaliteit van en het draagvlak van de verbetervoorstellen wil het RIVE een Adviesgroep Groepsrisico instellen.

Deze (onafhankelijke) adviesgroep bestaat uit partijen die in de praktijk met de verantwoording groepsrisico te maken hebben: overheden, veiligheidsregio’s, adviesbureaus en de industrie. De adviesgroep heeft als taak op verzoek van het RIVE te adviseren over de verbetervoorstellen en over de implementatie van deze voorstellen. Verder zal de adviesgroep in juni 2012 een symposium organiseren en een bijdrage leveren aan het Relevantcongres eind 2012. Het is de bedoeling dat de adviesgroep twee jaar (tot eind 2013) bestaat en, los van symposium en congres, driemaal per jaar (een halve of hele dag) bijeenkomt. De verbetervoorstellen moeten dan voldoende zijn geïmplementeerd.

We zoeken vertegenwoordigers van overheden, veiligheidsregio’s, industrie en adviesbureaus. De kandidaten moeten voldoen aan het volgende profiel:

  • Werkzaam bij een overheid, adviesbureau, (EV-) bedrijf of Veiligheidsregio of een vertegenwoordigend orgaan van een van deze groepen;

  • Binnen de eigen achterban een autoriteit op het gebied van de verantwoording groepsrisico;

  • Heeft een goede voeling met wat er in de achterban leeft op het gebied van de verantwoording groepsrisico;

  • Kan onafhankelijk adviseren over de verbetervoorstellen;

  • Beschikt over een gedegen kennis van de verantwoording groepsrisico en de processen waar deze wordt toegepast;

  • Is op de hoogte van en heeft voeling met de knelpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gebracht;

  • Is gepassioneerd, samenwerkingsgericht, wil meningsverschillen overbruggen;

  • Is voldoende beschikbaar voor participatie in de Adviesgroep Groepsrisico.

Voldoet u aan dit profiel en heeft u belangstelling deel te nemen aan de Adviesgroep Groepsrisico geef uw belangstelling uiterlijk 16 maart door aan Peter Hermens, kwartiermaker Adviesgroep Groepsrisico. Ook als u een geschikte kandidaat weet kunt u dit doorgeven. In uw aanmelding graag een korte toelichting waarom u (of uw kandidaat) past in het profiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hermens, telefoon 06-22464322 of email hermens@mmgadvies.nl.

De deelnemers komen in aanmerking voor een reiskosten- en vacatievergoeding. De details daarvan moeten nog worden ingevuld.