Nieuws

Wetgeving risicokaart in werking getreden

Geplaatst op: 2 april 2007

Op vrijdag 30 maart zijn het Registratiebesluit externe veiligheid en artikel 6a van de Wet op de rampen en zware ongevallen (Wrzo) van kracht geworden. Samen vormen ze de wettelijke basis van de risicokaart.

Binnenkort zal een ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd worden. Deze regeling geeft een nadere beschrijving van met name de kwetsbare objecten en de ramptypen die op de risicokaart vermeld moeten worden. De regeling bepaalt bovendien dat gemeenten tot zes maanden na inwerkingtreden ervan de tijd hebben om de gegevens aan te leveren. Wat geïnventariseerd moet worden, is uitgewerkt in de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen en de Leidraad risico-inventarisatie overige maatramptypen. In december 2006 is versie 3.0 van de Leidraad (beide delen) beschikbaar gekomen.