Nieuws

Wijziging Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Geplaatst op: 9 augustus 2012

Vanaf 31 juli is de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) gewijzigd, vanwege het Basisnet Spoor.

Met deze wijziging van het cRNVGS zijn nu ook de afstanden en vervoershoeveelheden behorend bij het Basisnet Spoor opgenomen (zie bijlage 4). Nu kan ook bij ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van spoorwegen tijdig op het Basisnet worden geanticipeerd. Gemeenten kunnen nu rekening houden met die afstanden en vervoerscijfers.