Nieuws

Wijziging handleiding risicoanalyse transport (HART)

Geplaatst op: 19 januari 2017

De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) vormt samen met het rekenpakket RBM II de rekenmethodiek Bevt. Per 11 januari 2017 is het HART gewijzigd.

Het HART beschrijft de wijze waarop QRA-berekeningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden uitgevoerd. De wijzigingen zijn een andere indeling van de stofcategorie voor LNG en de beschrijving van een drietal mitigerende maatregelen voor spoorvervoer. Meer informatie en bron: RIVM