Nieuws

Wijziging REVI van kracht

Geplaatst op: 4 juli 2007

Per 1 juli 2007 is de Regeling externe veiligheid inrichtingen gewijzigd (REVI). Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het BEVI nu ook geldt voor 39 benoemde spoorwegemplacementen.

Dit betekent dat het bevoegd gezag een Wm-vergunning voor één van deze emplacementen vooraf moet toetsen aan de grens- en richtwaarde uit het BEVI en een afweging ten aanzien van het groepsrisico moet maken. Hetzelfde moet gebeuren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Verder zijn er voor LPG tankstations aangepaste saneringsafstanden vastgelegd en is de saneringsverplichting voor ammoniakkoelinstallaties met minder dan 10.000 kg ammoniak in werking getreden. Op een later tijdstip zal de saneringsplicht nog in werking treden voor de emplacementen en de vervoersgebonden inrichtingen met gevaarlijke stoffen.