Nieuws

Wijziging Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd

Geplaatst op: 6 november 2010

In Staatscourant 2010 nr 15526 van 7 oktober 2010 is een wijziging van het Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd. Deze wijziging zal naar verwachting pas in de loop van 2011 in werking treden.

De meest in het oog springende zaken die met deze wijziging bereikt worden zijn:

  • Verhogen meldingsgrens voor opslag tot 10.000 kg.

  • Verhogen meldingsgrens voor ontbranden professioneel vuurwerk tot 200 kg.

  • Opnemen eisen voor ontbrandingen in een ministeriële regeling.

  • Verlenen toepassingsvergunningen door de Minister van VROM.

  • Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg.

  • Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 naar 500 kg.

  • Toestaan tweede bufferbewaarplaats.

  • Extra bepalingen om de strafrechtelijke vervolging van de handel van illegaal, gevaarlijk vuurwerk te verbeteren.

Staatscourant 2010 nr 15526