Nieuws

Zes gespecialiseerde diensten voor milieutoezicht risicovolle bedrijven

Geplaatst op: 29 februari 2012

De vergunningverlening aan en milieutoezicht op risicovolle bedrijven gaat vanaf 2013 worden uitgevoerd door zes gespecialiseerde uitvoeringsdiensten (rud’s). Nu ligt die taak nog bij de provincies en gemeenten. Het werkgebied van deze gespecialiseerde uitvoeringsdiensten wordt begrensd door provinciegrenzen, zo heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Op deze manier moet de vereiste professionaliteit worden geborgd en de veiligheidscultuur bij bedrijven, provincies en gemeenten verder worden gestimuleerd.

De zes Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) die zich toeleggen op de uitvoeringstaken voor risicovolle bedrijven zijn: RUD Groningen (voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe), RUD Regio Nijmegen (voor de provincies Gelderland en Overijssel), RUD Noordzeekanaalgebied (voor de provincies Noord-Hollland, Utrecht en Flevoland), RUD DCMR (voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland), RUD Midden-West Brabant (voor de provincie Noord-Brabant), RUD Zuid-Limburg (voor de provincie Limburg).

Met het realiseren van een verbeterde organisatie van vergunningverlening, milieutoezicht en handhaving rond risicovolle bedrijven wil staatssecretaris Atsma mede invulling geven aan aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack. Atsma komt in april 2012 met een Programma van Eisen, opdat van begin af aan volstrekt helder is waaraan een geslaagde regionale uitvoeringsorganisatie moet voldoen. Voor de uitvoeringsdiensten belast met de taken rond risicovolle bedrijven stelt Atsma als belangrijke eis dat alle benodigde kennis en ervaring in zo’n uitvoeringsdienst wordt samengebracht onder gezaghebbende enkelvoudige verantwoordelijkheid. Atsma wil ook een jaarlijkse rapportage over de ‘Staat van de veiligheid van risicovolle ondernemingen’ terugzien in het Programma van Eisen. Een taak waarvoor hij een rol ziet weggelegd bij de zes regionale uitvoeringsdiensten gespecialiseerd in risicovolle bedrijven, in samenwerking met bedrijfsleven, veiligheidsregio's en rijksinspecties.

Het plan van aanpak voor de uitvoeringstaken rond risicovolle bedrijven kan rekenen op steun van OM, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Dit jaar wordt gebruikt om het plan van aanpak samen met alle betrokkenen verder uit te werken.

Brief van de staatssecretaris met bijlagen.