Informatieve sessies ronde 1

In de informatieve sessie ronde 1 (van 11.15 - 12.00 uur) maakt u een keuze uit een van de onderstaande sessies.

1.1 Ontwikkeling, toepassing en resultaten van het Safety Assessment Tool
Laat bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheidsbeleid. Dát is het uitgangspunt van het ‘VOTOB Veiligheidsplan’. In 2012 hebben de leden van de Vereniging Onafhankelijke Tank Opslagbedrijven (VOTOB) dit plan unaniem omarmd. De kern van het VOTOB Veiligheidsplan is de zogenaamde Self Assessment Tool (SAT). Het plan vormt de basis voor het maken van verbeterplannen, zowel door de individuele bedrijven als door de brancheorganisatie. In de sessie staat - aan de hand van deze tool - de integrale aanpak voor het verkrijgen van inzicht centraal, evenals het beheersen en het verbeteren van brandveiligheidsrisico’s. Aandacht krijgt ook de wijze waarop bedrijven met behulp van de SAT de regie naar zich toe kunnen trekken.
Sprekers: Johan van Middelaar (Royal HaskoningDHV) en Sandra de Bont  (VOTOB)

1.2 LNG als motorbrandstof
LNG biedt milieuvoordelen en kan een rol spelen als brandstof voor vrachtwagens, schepen en mogelijk ook voor vliegtuigen en treinen. Maar wat zijn bij een uitrol van de LNG-infrastructuur op grote schaal de consequenties voor de externe veiligheid? Welke instrumenten zijn nodig om de veiligheid van LNG-inrichtingen en LNG-transport te waarborgen? Welke onzekerheden zijn er, denk bijvoorbeeld aan kennisleemtes met betrekking tot de veiligheidsaspecten? Hoe werken overheden en bedrijfsleven samen?
Sprekers: Meindert Timmer (ministerie van Infrastructuur en Milieu DGMi) en Edward Geus (RIVM Centrum Veiligheid)

1.3 Verbetering veiligheidscultuur vermindert ongelukken
Het verbeteren van de veiligheidscultuur van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken vergt continue aandacht. Dit begint bij de directeur, maar dringt door tot elke vezel van het bedrijf. Met het programma ‘Veiligheid Voorop’ reiken de brancheorganisaties (VNCI, VNPI, VHCP, VOTOB en VVVF) hiertoe geschikte instrumenten aan. Wat is er inmiddels beschikbaar en welke resultaten zijn tot dusver geboekt?
preker: Willem-Henk Streekstra (VNO-NCW)

1.4 De Omgevingswet in wording
Sinds vorig jaar werkt het Rijk aan de Omgevingswet. Een omvangrijke wetgevingsoperatie die het omgevingsrecht behoorlijk zal veranderen. De wet zal waarschijnlijk medio 2018 in werking treden. Wat zijn de consequenties van de wet voor de externe veiligheid?
Sprekers: Jos Dolstra (NCOD B.V.) en Daniëlle Nijman (Holla advocaten)

1.5 De organisatie van de EV-taakuitvoering
Hoe staat het met de organisatie van de EV-taken in relatie tot de ontwikkeling van de omgevingsdiensten? Relevant in dit licht is met name de ontwikkeling en implementatie van werkstandaarden voor EV. Inmiddels zijn werkstandaarden gereed voor 1) EV in vergunningverlening, 2) beheer RRGS en 3) EV-beleid & -coördinatie. Ook zijn verkenningen uitgevoerd naar de resterende werkstandaarden voor achtereenvolgens 4) beheer risico-informatie, 5) EV in toezicht en handhaving en 6) EV in RO en Verkeer & Vervoer. In verschillende provincies wordt al gewerkt aan de implementatie van de beschikbare werkstandaarden. Wat zijn de eerste ervaringen? Ook wordt ingegaan op de uitdagingen die in het verschiet liggen, waaronder de financiering van EV na 2014, het beheer van risico-informatie en de ontwikkeling van een kennisnetwerk voor EV.
Spreker: John van Grunsven ( ICON Projects) 

1.6 EV-maatregelen borgen maar hoe?
Het Regioteam Midden- en West-Brabant bruist van ideeën om de samenwerking tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening te verbeteren. Zo ontwikkelt het team een bijeenkomst over de borging van veiligheidsmaatregelen met daarin aandacht voor de borging van het advies van de Veiligheidsregio in ruimtelijke plannen. Hiertoe zet het regioteam in op het maken van harde afspraken tussen EV-ers en RO-ers. In de sessie vertellen de leden van het Regioteam over hun ervaringen tot dusver, maar zijn tegelijkertijd benieuwd naar tips en adviezen van mensen uit de praktijk.
Regioteam Midden- en West-Brabant bestaat uit: Metha de Heer en Harry Killaars (veiligheidsregio Midden- West-Brabant) en Jos  van Mierlo (omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) en Koen Stoffer ( gemeente Bergen op Zoom)

1.7 Ga op excursie en laat zien wat externe veiligheid kan betekenen in ruimtelijke projecten
Ook wel eens zo trots op uw werk dat u dat het graag aan anderen laat zien? Excursies zijn een laagdrempelige en aansprekende manier om RO-collega’s hierover te vertellen. Het valt echter niet altijd mee om zelf een excursie te organiseren. Regioteam Zuid-Holland-Zuid helpt u graag op weg. Het team werkt aan een openbare database die gevuld is met panklare excursies. Elke excursie wordt beschreven met een korte casusbeschrijving, contactpersonen en verwijzingen naar achtergrondmateriaal. Hoe meer projecten in de database zitten, des te groter is de kans om in de buurt een geschikte excursie te vinden. Tijdens de sessie wordt een aantal excursies toegelicht en kunt u de database aanvullen met excursiedoelen uit uw eigen omgeving.
Regioteam Zuid Holland bestaat uit: Peter Gruijthuijsen (Brandweer Zuid-Holland Zuid) en Erik Arnold (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) en Marc Numann (Newman in Town) en Ronald Kooman (gemeente Dordrecht)

Terug naar het programma