Infosessies deel 1

SafeCity: wie bouwt het slimst en wint?!

Aan de hand van een spel gaan deelnemers spelenderwijs in gesprek over veilig waarde creëren. Daarin staat de spanning tussen ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid centraal.

Sprekers: Willemijn Brouwer (Williswijs) en Tim Horsten (HOE-advies) 


De Omgevingswet, een veilige wet?

Medio 2018 wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwacht. Inmiddels ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer en wordt hard gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. Daniëlla Nijman en Jos Dolstra nemen u mee in de laatste ontwikkelingen. De sessie biedt niet alleen inzicht in de impact van de wet op de uitvoeringspraktijk, maar gaat ook expliciet in op wat de consequenties zijn voor de externe veiligheid.

Sprekers: Jos Dolstra (NCOD B.V. en voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk) en Daniëlla Nijman (Holla Advocaten en secretaris VVM-sectie Milieurecht en Praktijk)


Impuls omgevingsveiligheid (voorheen programmafinanciering) 

Tijdens deze sessie wordt informatie gegeven over de organisatie van de Impuls Omgevingsveiligheid (= nieuwe naam Programmafinanciering ) en over de verantwoordelijkheden van de decentrale overheden.
Er wordt toelichting gegeven over de vier deelprogramma’s van de Impuls, namelijk BRZO, PGS, Informatie- en Kennisinfrastructuur en het Lokaal EV-beleid.

Sprekers: Aron Duindam (Provincie Zuid-Holland), Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

Project Slimme Brandweer

'Stel je voor dat iedereen continue weet waar welke gevaarlijke stoffen in welke hoeveelheid, onder welke omstandigheden zijn. Zou zo'n dynamisch beeld van gevaarlijke stoffen niet enorme kansen bieden? De Brandweer Amsterdam - Amstelland denkt van wel. Tussen idee en realiteit zitten echter nog wel een berg werk en enkele obstakels die moeten worden weggenomen. Hoe moeten we dit aanpakken? Denk mee met dit project en kom naar de interactieve presentatie!

Spreker: Barry van 't Padje (Brandweer Amsterdam-Amstelland)


Invoering Basisnet, verandert mijn werk?!

In deze informatiesessie zal het volgende aanbod komen:
• Wanneer treedt het Basisnet in werking?
• Welke invloed heeft het Basisnet op mijn werkzaamheden?
• Waar is bouwen toegestaan en onder welke voorwaarden?
• Waar kan ik met mijn vragen over het Basisnet terecht?

Sprekers: Mary Stokhof (InfoMil) en Verona Visser (InfoMil)


BRZO uitvoering in de volgende versnelling

In Nederland zijn omgevingsdiensten opgericht. Zes daarvan hebben extra taken gekregen voor de uitvoering van de VTH taken bij BRZO bedrijven. In deze sessie wordt u bijgepraat over de plannen voor de VTH uitvoering bij BRZO bedrijven. U wordt van harte uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze sessie. Stel uw vragen, breng uw punten in en discussieer mee!

Spreker: Robert Mout (DCMR)

 

Borging Externe Veiligheid in een kleine en middelgrote gemeenten

Bij kleine en middelgrote gemeenten en RUD’s is de dynamiek, type en omvang van de risico’s wezenlijk anders dan bij de grote gemeenten. Hetzelfde geldt voor de organisatiestructuur en capaciteit. Er zijn in landelijk verband talloze werkprocessen, tools en checklisten ontwikkeld om externe veiligheid binnen de organisaties te borgen. De ervaring leert dat deze hulpmiddelen vooral geschikt zijn voor grotere organisaties. Toch zijn er goede praktijkvoorbeelden beschikbaar die specifiek gericht zijn op de kleinere organisaties. Borging hoeft dus niet per definitie te betekenen dat er uitgebreide werkprocessen worden opgesteld. Wat zijn praktisch toepasbare praktijkvoorbeelden?

Spreker: Marc van Dijk (Gemeente Rijssen-Holten)


Publiek-private samenwerking bij ongevallen gevaarlijke stoffen

In de infosessie zullen aan de hand van een wegongeval met gevaarlijke stoffen een aantal aspecten van de publiek-private samenwerking bij de incidentbestrijding aan de orde komen. Het gaat hierbij om de aanvullende kennis tussen publieke en private partijen, de verdeling van de verantwoordelijkheden, de mogelijkheden om deze vorm van samenwerking voor te bereiden, welke voor- en nadelen kent Publiek- Private samenwerking en de do’s en don’ts van Publiek-Private samenwerking bij transportincidentbestrijding

Sprekers: Nils Rosmuller (Lector Transportveiligheid / TNO) en Hans Spobeck (Programmamanager Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid)

Terug naar programma