Themabijeenkomst Buisleidingen - 19 april 2016

De kennistafel buisleidingen gaat dit jaar het 10e jaar in! Dat vieren we door de themabijeenkomst te houden in het Stadskasteel Oudaen in Utrecht. De plek waar we tien jaar geleden zijn begonnen.

Het is weer gelukt om een mooi programma samen te stellen dat is gevuld met actuele onderwerpen, zoals ‘Buisleidingen in de Omgevingswet’, ‘Meerlaags leggen van buisleidingen’ en ‘Risico’s van windturbines nabij buisleidingen’. Wij zien u graag op dinsdag 19 april.

 

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht
Datum: dinsdag 19 april 2016
Tijd: 13.00 - 16.45 uur
Doelgroep: Buisleidingenondernemers, professionals van rijk, provincies, gemeenten, RUD’s/omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, branche-organisaties en kenniscentra.

 

Programma

12.00 - 13.00 Lunch (optioneel) 
13.00 - 13.05 Welkom door dagvoorzitter Simone van Dijk 
13.05 - 14.15 Plenaire presentaties

  • Meerlaags leggen van buisleidingen door Sjaak Verburg (Havenbedrijf Rotterdam)
  • Impact van windturbines op de risico’s van buisleidingen door Sonja Tolner en Paul Kassenberg (Gasunie)

14.15 - 14.30 Wisselen
14.30 - 15.15 Deelsessie – ronde 1 

  • Buisleidingen in de Omgevingswet door Annemie Wetzer (Ministerie I&M)
  • Jurisprudentie door Christiaan Soer (Royal Haskoning DHV)
  • Casus: bouwen bovenop een buisleiding door Klaas Winters (Safe and Sound Consultancy BV) en Hans Spobeck (Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid)
  • Rekenmethodiek bovengrondse leidingen o.a. bovengrondse leidingen en CAROLA door Margreet Spoelstra (RIVM)
  • Buisleidingen en niet-gesprongen explosieven door Josine Vos-Smit (VR Hollands Midden)

15.15 - 15.30 Wisselen
15.30 - 16.15 Deelsessie – ronde 2 
16.15 - 16.30 Wisselen
16.30 - 16.45 Plenaire afsluiting
vanaf 16.45    Netwerkborrel

 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.