Themabijeenkomst Basisnet - 17 november 2016

Graag willen wij u uitnodigen voor de themabijeenkomst basisnet op donderdagmiddag 17 november bij stadskasteel Oudaen in Utrecht.  De themabijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de kennistafel basisnet die vorig jaar met succes van start is gegaan. Met deze themabijeenkomst willen wij graag de opgedane kennis en ervaring met het basisnet met u delen. De onderwerpen die tijdens het plenaire programma en de deelsessies centraal staan zijn:  ‘het basisnet in de Omgevingswet’,  ‘Monitoring van het basisnet’ en ‘eerste ervaringen met het basisnet in de praktijk’. Wij zien u graag op donderdag 17 november.

 

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht
Datum: donderdag 17 november 2016
Tijd: 13.00 - 16.45 uur
Doelgroep: bedrijfsleven, professionals van rijk, provincies, gemeenten, RUD’s/omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, vervoerders van gevaarlijke stoffen, branche-organisaties en kenniscentra.

Programma (13.00 - 17.00 uur)

12.00 - 13.00 – Lunch (optioneel) 
13.00 - 13.05 – Welkom door dagvoorzitter
13.05 - 14.15 – Plenaire presentaties

  • Resultaten 1 jaar monitoring basisnet
  • Verleden, heden en toekomst van het Basisnet
  • Belang basisnet voor de industrie

14.15 - 14.30 – Wisselen

14.30 - 15.15 – Deelsessie – ronde

  • Toepassing van het basisnet in ruimtelijke plannen
  • Omgevingveiligheidsbeleid en het basisnet
  • Visie vervoerders op het basisnet 
  • Jurisprudentie
  • Basisnet versus emplacementen

15.15 - 15.30 – Wisselen

15.30 - 16.15 – Deelsessie – ronde 2

16.15 - 16.30 – Wisselen

16.30 - 16.45 – Plenaire afsluiting
16.45              – Netwerkborrel