Themabijeenkomst LNG - 8 september 2016

datum: 8 september
tijdstip: 08.30 (of 11.00) tot 17.00 uur
locatie: Falck, Beerweg 101, 3199 LM Maasvlakte Rotterdam

De kennistafel LNG organiseert op donderdag 8 september de themabijeenkomst. Het onderwerp van de themabijeenkomst is veiligheid in de LNG keten van risicobeheersing tot en met de incidentbestrijding. Het programma begint met een bezoek aan de Gate Terminal of aan een Shell LNG-Tankstation in combinatie met een workshop op de nieuwe LNG Schip/Terminal simulator bij de STC-Group. Daarna vervolgt het programma bij Falck op de Maasvlakte. Verschillende sprekers geven presentaties over het Nationaal LNG platform, producten van de Kennistafel LNG en het LNG Veiligheidsprogramma. Na de deze presentaties kunt u praktijk demonstraties bezoeken tijdens een ‘LNG Experience’. Tot slot verzorgt Falck een grote LNG-demo, waarbij te zien en te voelen zal zijn wat het betekent als LNG wordt ontstoken.

Programma

08.00 of 08.30 - 10.15 uur 
Deelname aan het ochtendprogramma is optioneel. U kunt zich opgeven voor twee excursies Het aantal deelnemers per excursie is beperkt. U reist met eigen vervoer.

  • 08.00 uur: Bezoek aan Shell Tankstation Waalhaven en STC-Group óf
  • 08.30 uur: Bezoek Gate terminal

10.15 - 10.45 uur
Reistijd naar Falck 

10.45 - 11.00 uur
Ontvangst bij Falck met koffie en thee

11.00 - 12.00 uur
Plenaire deel bij Falck op de Maasvlakte

a. Introductie Falck
Gijsbert van Pinxteren, international accountmanager, Falck Fire Academy

b. Presentatie Nationaal LNG Platform
Ger van Tongeren, voorzitter Nationaal LNG Platform

c. Presentatie producten Kennistafel LNG
Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid en
Hans Spobeck, projectleider, Lectoraat Transportveiligheid IFV

d. LNG Veiligheidsprogramma
Ernest Groensmit, lid Veiligheidsprogramma namens LNG Platform

12.00 - 12.45 uur
Lunch

12.45 - 15.00 uur
Naar de ‘LNG Experience’ op het buitenterrein van Falck
Let op: bij de buitendemonstraties zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (helm en veiligheidsschoenen) verplicht. Deze middelen moet u zelf meenemen.

De LNG Experience bestaat uit 6 onderdelen:

Demo 1: Cryolab (Falck)
De cryogene eigenschappen van LNG worden middels verschillende proefjes met stikstof aangetoond.

Demo 2: Cryotank (LNG regiegroep)
Uitleg over de Cryotank

Demo 3: LPG tankwagen (Falck)
Demonstraties LPG brand, het verschil met een LNG brand zal ook belicht worden.

Demo 4: LNG tankwagen (LNG transporteur)
Uitleg over de LNG tankwagen.

Demo 5: Uitleg trainingsfaciliteiten op het oefenterrein van Falck
Falck geeft uitleg over de trainingsmogelijkheden op het terrein van Falck Europoort.

Demo 6: Films van testen met LNG en de leermomenten voor (de brandweer) repressie (LNG regiegroep)
Er zal een impressie gegeven worden van de uitgevoerde experimenten en de aanzet tot les en leerstof, op het gebied van LNG repressie die is ontwikkeld.

15.00 - 15.45 uur 
LNG demonstratie (Falck)

  • Effect van water op LNG plas

  • Ontsteken van het gasmengsel

  • Effect van water op een brandende LNG plas

  • Ervaren grotere aanstralen van hitte

15.45 - 17.00 uur          
Netwerkborrel

Doelgroep

Professionals van rijk, provincies, gemeenten, RUD’s/milieudiensten, veiligheidsregio's, industrie branche-organisaties, kenniscentra en buisleidingenondernemers.

 

Aanmelden voor de themabijeenkomst LNG is niet meer mogelijk.