Workshops jaarcongres 2015

 

 

3A

QRA berekenen - doe het goed

De VVM organiseert jaarlijks de cursus QRA berekenen: Doe het goed. Vandaag kan men kennis maken met de rekensoftware   SAFETI-NL. Docent Rudy Bos verzorgt de workshop waarin je ook zelf even aan de knoppen kunt draaien van de QRA. Je krijgt inzicht in de keuzes voor de berekening van de QRA. Het is eenvoudig om mee te doen en als je de achtergronden kent van de QRA heb je hiervan voordeel in je werk! Wilt u iets minder tijd, volg dan de infosessie in ronde 1.

Spreker: Rudy Bos (Silva Consultancy)

Voorzitter: Ad Koetsier (Domaco Advies)

 

                                                                     

3B

Basisnet, wat moet ik ermee?

Het Basisnet, sinds 1 april 2015 van kracht, zou vereenvoudiging brengen op het gebied van externe veiligheid en vervoer van   gevaarlijke stoffen. In de praktijk blijkt de wijze van uitvoering nog niet altijd vanzelfsprekend.

De workshop gaat in op de do's en don'ts van het Basisnet. Wij besteden onder meer aandacht aan:  

  • Toepassing Basisnet in de praktijk;
  • Basisnet en ruimtelijke ordening;
  • Incident bij station Tilburg
  • Wat heb je aan het Basisnet als het toch misgaat?

Spreker: Harry Killaars (Veiligheidsregio Midden- en West Brabant)

Voorzitter: Simone van Dijk (Royal HaskoningDHV)

 

    

3C

Complexe advisering brandweer/veiligheidsregio milieu

Bij een uitgebreide Wabo-procedure krijgt het bedrijf en de omgevingsdienst op verschillende momenten in de procedure te   maken met de brandweer. Het start met een brandweeradvies op de bouwvergunning, gevolgd door advisering op de milieuvergunning in het kader van Bevi, ontplofbare stoffen en de brandveiligheidsvoorschriften. Als dit alles achter de rug is komt de brandweer terug om te beoordelen of een bedrijfsbrandweeraanwijzing aan de orde is. De omgevingsdienst vraagt zich aan de zijlijn af of de veiligheidsvoorschriften die de brandweer adviseert wellicht in de bedrijfsbrandweeraanwijzing geregeld kunnen worden. Intussen gaan de BRZO-inspecties door, waar de brandweer wederom een partij in is.

Gedurende de procedure heeft de brandweer verschillende (advies)taken, waar mogelijk meerdere personen intern en extern bij betrokken zijn. Voor regio-overschrijdende bedrijven is het nog ingewikkelder: zij kunnen zicht terecht afvragen waarom ze in elke regio met een andere brandweer met een eigen werkwijze te maken hebben.

Aan de hand van een complexe casus wordt tijdens de workshop duidelijk gemaakt met welke facetten we als brandweer in een   Wabo-procedure te maken kunnen krijgen. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe deze facetten van de Wabo-vergunningverlening beter op elkaar en op het proces zijn af te stemmen, met als doel efficiëntiewinst voor alle partijen.

Sprekers: Mirjam Kroonen en Wim Makaske (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Voorzitter: Michiel Baars (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

 

    

3D

De Flying Docters van de ontwerpateliers

2015 is het Jaar van de Ruimte. Ruimtelijke plannenmakers keken vooruit: hoe staat ons land er in 2040 voor en wat hebben we daarvoor nodig? Op de site 'wijmakennederland.nl' is er van alles over te lezen.

Het team van Ontwerp Veilige Omgeving heeft veel van zich laten horen en verschillende bijdragen geleverd aan de programmering. We organiseerden onder meer een drietal ontwerpateliers, waarbij ontwerpers en veiligheidsexperts zich gezamenlijk bogen over concrete zaken waar (on)veiligheid een belangrijke rol speelt. Zo waren we in Borne waar een spoorlijn dwars door het dorp loopt en in Zaanstad waar het Hembrugterrein ontwikkeld wordt.

Zonder uitzondering waren het inspirerende en leerzame ateliers. We doen het graag in het kort nog eens over met jullie!

Sprekers: Ad de Bont (Urhahn Urban Design), John Breen (Urhahn Urban Design) en Heino Abrahams (gepensioneerd)

Voorzitter: Alet van 't Eind (Ontwerp Veilige Omgeving)

    

3E

Hoe overtuig je een bestuurder?

Voor een veiligheidsexpert is het vaak niet gemakkelijk om de wethouder te overtuigen van het belang van (externe) veiligheid in een bouwplan of bestemmingsplan. Vaak heeft de politieke waan van de dag voorrang en hebben geld, tijd of het bouwprogramma in de ogen van de wethouder een hogere prioriteit. Zit de veiligheidsexpert tijdig aan tafel bij de ruimtelijk ontwerpers, dan kunnen kleine wijzigingen en ingrepen de veiligheid van toekomstige bewoners en gebruikers enorm verhogen. Want het gaat bijna nooit mis. Maar áls het mis gaat.

In deze workshop gaan we oefenen in overtuigen. We zetten het belang van veiligheid in de ruimtelijke plannen voorop. Samen met een aantal acteurs maken we eerst het probleem duidelijk. Vervolgens gaan we aan de hand van casuïstiek onderzoeken hoe je van een zogenaamd ondergeschikt belang een onvermijdelijk belang kunt maken.

Spreker: Jan van Belzen (Burgemeester Gemeente Barendrecht) en Klaas Wintels (directeur Schiphol Buizen)

Voorzitter: Marion van der Voort (Marion van der Voort Communicatie Advies)

 

    

3F

LNG, een zegen of een ramp?

Heeft u een auto en heeft u al eens bekeken hoeveel brandstofsoorten we in Nederland gebruiken? Samen met u kijken we naar de voor- en nadelen van verschillende alternatieve brandstoffen, met een focus op LNG (Liquid Natural Gas). Belangrijk, want LNG komen we steeds vaker tegen bij (externe) veiligheidsvraagstukken. Het aantal voertuigbewegingen en verpompingen neemt razendsnel toe en daarmee de kans dat het toch een keer mis gaat.

Het speerpunt van deze workshop ligt bij het optreden van hulpdiensten die het restrisico zullen moeten afdekken. Door de   cryogene eigenschappen (-162 grC), moeten zij (opnieuw) leren de gevaren en escalatiekansen van incidenten inschatten. Daarom wordt er druk gewerkt aan het ontwikkelen van les en leerstof met praktijkproefjes. We zullen ook het een en ander aan u demonstreren met behulp van het niet brandbare vloeibaar stikstof.

Spreker: Wilco Andeweg (DCMR)

Voorzitter: Marco van den Berg (DCMR)

 

    

3G

Jurisprudentie Externe Veiligheid

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten we u bij over de rechtspraak op het gebied van externe   veiligheid. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer:

  • De definitie van een (beperkt) kwetsbaar object;
  • Het borgen van EV-maatregelen in een bestemmingsplan;
  • De keuze tussen risico- en effectbenadering;
  • De veiligheidscontour ex artikel 14 Bevi;
  • Het Activiteitenbesluit en LPG;
  • Het relativiteitsvereiste.

Aansluitend is er ruimte voor discussie en het   stellen van vragen.

Spreker: Esther Broeren (ELEMENT advocaten) en Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV)

Voorzitters: Esther Broeren (ELEMENT advocaten) en Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV)

 

    

3H

Groepsrisico 2.0: Schillenbenadering

Een van de meest ingrijpende acties van het uitvoeringsprogramma Modernisering Omgevingsveiligheid 2015 - 2018 is het uitwerken van een alternatieve afweging van de risico's van externe veiligheid. De uitdaging is om een brede afweging van belangen aan het begin van het ruimtelijk ontwerpproces mogelijk te maken. Vier onderzoeksbureaus en drie omgevingsdiensten hebben onderzocht of veiligheidscontouren een gelijkwaardig resultaat kunnen opleveren als de huidige praktijk van de verantwoording van het groepsrisico. Dit is gebeurd aan de hand van praktijksituaties, waarbij veiligheidscontouren op de plankaart zijn gekoppeld aan mogelijke bestemmingen binnen deze contouren.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Met welke aanbevelingen komen de onderzoekers en omgevingsdiensten? Is de nieuwe   benadering een goede impuls voor veilig ontwerpen? Kunnen stedenbouwkundigen, planologen en veiligheidsregio's met deze aanpak uit de voeten? Wat kunt u in 2016 betekenen bij de uitwerking van het afwegingsproces? Allemaal vragen waar we tijdens de workshop op in zullen gaan.

Sprekers: Leendert Gooijer (RIVM), Annemie Wetzer en Aniek Ahlers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Voorzitter: Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 


Terug naar programma