Programma jaarcongres Relevant 2015

Jaar van de veilige ruimte

Relevant organiseert op 1 december 2015 haar tiende jaarcongres, hét jaarcongres op het gebied van externe veiligheid, in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De organisatie is dit jaar in handen van Relevant, netwerk externe veiligheid en de VVM, netwerk van milieuprofessionals.

09.00 tot 9.30 Ontvangst met koffie en thee op de informatiemarkt

09.30 tot 10.15 Jaar van de veilige ruimte

Plenair 1

Opening door dagvoorzitter Bart Cosijn, gespreks- en debatleider bij Urban Dialogue

Lezing door Kees Keizer, omgevingspsycholoog bij de Rijksuniversiteit Groningen

Meer over de plenaire sprekers

10.15 tot 10.45 Pauze met koffie en thee op de informatiemarkt

10.45 tot 11.25 Infosessies deel 1

 • 1A: Omgevingsveiligheid: eerste resultaten
 • 1B: Is het een drukvat of een thermosfles?
 • 1C: Veiligheidscultuur bij bedrijven
 • 1D: Minicollege van bestuurders
 • 1E: PGS nieuwe stijl
 • 1F: Structuurvisie vanuit veiligheidsprincipe (EV voor planologen)
 • 1G: Bouwen binnen een veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied
 • 1H: QRA berekenen - doe het goed

10.25 tot 11.45 Zaalwissel met koffie en thee op de informatiemarkt

11.45 tot 12.30 Hoe maken we Nederland veiliger?

Plenair 2

In gesprek met:

 • Chris Kuijpers, directeur generaal milieu en duurzaamheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid bij de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht

Meer over de plenaire sprekers 

12.30 tot 13.30 Lunch op de informatiemarkt

13.30 tot 14.00 Veiligheidsexperts - hindermacht of zegen?

Plenair 3 

door Vincent van Rossem, hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken bij de Universiteit en Amsterdam

Meer over Vincent en zijn lezing bij info over de plenaire sprekers

14.00 tot 14.10 Zaalwissel

14.10 - 14.50 Infosessies deel 2

 • 2A: Overheid en industrie aan de slag met overstromingsrisico's
 • 2B: Iconen helpen veiligheidsexperts
 • 2C: Windturbines en veiligheid, een steeds actueler onderwerp
 • 2D: Kennistafel RRGS
 • 2E: Effecten Digitaal Stelsel Omgevingswet voor omgevingsveiligheid
 • 2F: Één handelingsperspectief bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • 2G: 5 jaar Bevb: alles wat u had moeten weten over buisleidingen
 • 2H: De toekomst van SAFETI-NL

14.50 - 15.05 Zaalwissel met koffie en thee op de informatiemarkt

15.05 - 16.15 Workshops

 • 3A: QRA berekenen - doe het goed
 • 3B: Basisnet, wat moet ik ermee?
 • 3C: Complexe advisering brandweer/veiligheidsregio milieu
 • 3D: De Flying Docters van de ontwerpateliers
 • 3E: Hoe overtuig je een bestuurder?
 • 3F: LNG, een zegen of een ramp?
 • 3G: Jurisprudentie Externe Veiligheid
 • 3H: Groepsrisico 2.0: Schillenbenadering

16.15 - 17.00 Borrel op de informatiemarkt