Nieuws

Besluit externe veiligheid buisleidingen begin 2011 in werking

Geplaatst op: 27 september 2010

De circulaire Zonering langs aardgastransportleidingen wordt vervangen door een AMvB (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen).

De procedure daarvoor loopt. De AMvB treedt naar verwachting begin 2011 in werking.