Nieuws

Brandveiligheid bij opgeslagen gevaarlijke stoffen niet altijd geborgd

Geplaatst op: 20 juli 2011

De brandveiligheid bij bedrijven waar grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, is niet altijd voldoende geborgd. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van de VROM-Inspectie (VI).

De VI heeft de betrokken gemeenten en provincies verzocht om bij deze bedrijven actie te ondernemen zodat de brandveiligheid alsnog gegarandeerd wordt. Het blijkt dat er in sommige gevallen in strijd met de regelgeving wordt gehandeld.

Overtreding regels

Het bevoegd gezag heeft een belangrijke rol bij een strikte naleving van de regels om onregelmatigheden te voorkomen. De VI vraagt de VNG in een brief om haar medewerking te verlenen om de situatie te verbeteren.

Meer informatie

Brief VROM-Inspectie (mei 2011, pdf)

Rapport VROM-Inspectie (juni 2011)

Rapport Quick Scan BRZO bedrijven (juni 2011, pdf)