Nieuws

Conceptversie van de Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering' beschikbaar

Geplaatst op: 14 oktober 2009

De conceptversie van de Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering' , versie oktober 2009, is voor consultatie openbaar gemaakt.

In de afgelopen periode heeft er een verbreding van het voormalig project IPO08 plaatsgevonden. De handreiking heeft duidelijke procesmatige en inhoudelijke elementen. Enerzijds wordt met deze handreiking beoogd het brandweeradvies te positioneren in de verantwoording van het groepsrisico en het in of buiten de procedure optimaal te benutten (proceselement). Hiernaast wordt beoogd, en dat is niet nieuw, uniformiteit in de advisering te bewerkstelligen en tot een wel overwogen brandweeradvies te komen (inhoudelijk element). Voorliggend concept betreft geen definitieve handreiking. De publicatie van de definitieve handreiking staat voor begin 2010 gepland.