Nieuws

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017 beschikbaar

Geplaatst op: 9 april 2018

In de rapportage staat een overzicht van de resultaten van de activiteiten die tijdens het gehele jaar 2017 binnen de vier deelprogramma's IOV 2017 zijn uitgevoerd.

In de Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017 worden de deelprogramma's uitgebreid in beeld gebracht. De deelprogramma's BRZ0, PGS, Informatie- en Kennisinfrastructuur en Lokaal Externe Veiligheid beleid worden toegelicht aan de hand van de volgende aspecten: het doel, de actiepunten, het proces en het resultaat van betreffende deelprogramma's.