Nieuws

Eindrapport jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland beschikbaar

Geplaatst op: 27 juni 2011

De Veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland werkten in 2010 samen in het programma ‘jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland’.

Deze unieke samenwerking bestond uit vier deelprojecten: Risicocommunicatie, incidentscenario, rampenoefening en visie op vervoer gevaarlijke stoffen. Daarnaast vonden een ambtelijke startconferentie, een bestuurlijke werkconferentie over de bestrijding van een interregionale crisis en een bestuurlijke slotconferentie plaats.

In het eindrapport staan de resultaten van de projecten en wordt verslag gedaan van de conferenties. Het programma heeft de basis gelegd voor nadere afspraken tussen de vier veiligheidsregio's over de bestrijding van interregionale crises of rampen.

Meer informatie over het jaar van transport en veiligheid.