Nieuws

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties

Geplaatst op: 9 april 2019

De regelgeving van de modernisering omgevingsveiligheid in de vorm van aandachtsgebieden is nu gericht op de veiligheid van mensen binnenshuis. Brandweer NL, GHOR/GGD en de omgevingsdiensten hebben een handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties ontwikkeld. Aan de hand van deze handleiding kan ook voor mensen die buiten verblijven zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging gemaakt worden.

Om inzichtelijk te maken in welk gebied zich bij een incident met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties kunnen voordoen introduceren de schrijvers van dit rapport het begrip attentiegebieden. Om de veiligheid voor mensen op buitenlocaties te verhogen kunnen extra maatregelen binnen attentiegebieden overwogen worden. Aanvullend op de attentiegebieden biedt de handleiding een afwegingskader voor maatregelen die binnen attentiegebieden genomen kunnen worden om de veiligheid van mensen op buitenlocaties te vergroten.

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties