Nieuws

Huidige methodes en hulpmiddelen verantwoording groepsrisico scoren onvoldoende op volledigheid en toepasbaarheid

Geplaatst op: 8 april 2014

Het eindrapport van de Taakgroep "Instrumenten en methodieken rond groepsrisicoverantwoording" is opgeleverd. Van de elf geïnventariseerde en beoordeelde praktijken, is er niet één zonder tekortkomingen.

De beste praktijk De opdracht van de taakgroep was: wat is de beste praktijk om een groepsrisicoverantwoording te ondersteunen. De bestaande hulpmiddelen en methoden zijn, met hulp van Arcadis, samengevat in elf representatieve praktijkbeschrijvingen. Die beschrijvingen zijn vervolgens door beoordelaars uit de praktijk gescoord op volledigheid en toepasbaarheid. Tot slot is gekeken of de methode(s) met de minste tekortkomingen kunnen worden aanbevolen als goede praktijk voor ondersteuning bij een groepsrisicoverantwoording.

Eén of meer tekortkomingen De beoordelaars hebben bij alle praktijken één of meer tekortkomingen geconstateerd. De praktijken zijn beoordeeld aan de hand van een vijftal aspecten, te weten rechtszekerheid, doelstellingen, bruikbaarheid, correctheid en doelgroepen. Een voorlopige conclusie is dat geen van de beoordeelde praktijken kan worden aanbevolen als een volledige en toepasbare praktijk.

Het RIVE aan zet Het eindrapport Beoordeling praktijken verantwoording groepsrisico onderzoeksrapport ligt nu voor commentaar bij de beoordelaars en de Adviesgroep Groepsrisico. Na de verwerking van het commentaar zal het rapport vanuit het IPO worden aangeboden aan het RIVE, de opdrachtgever. De vergadering van het RIVE staat gepland op 5 mei 2014. Het RIVE zal op basis van het rapport besluiten of en welke acties verder worden ondernomen.