Nieuws

Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018

Geplaatst op: 9 december 2014

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 wordt een belangrijk instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Het programma heeft een looptijd van vier jaar (van 2015 tot en met 2018) en bestaat uit vier deelprogramma's van de gezamenlijke decentrale overheden.

Deze deelprogramma's van de impuls omgevingsveiligheid 2015-2018 zijn:

  1. BRZO;
  2. PGS;
  3. Informatie- en Kennisinfrastructuur;
  4. Ondersteuning Lokaal EV-beleid. Ieder jaar wordt het programma geactualiseerd. Op 26 november 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de uitwerking van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015 vastgesteld.

De provincie Zuid-Holland is adressant voor het ministerie IenM en sluist de middelen van de Impuls omgevingsveiligheid door naar de decentrale overheden. Deze overheden verwerken de activiteiten van de Impuls in hun eigen programma.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de programmaleider externe veiligheid van uw eigen provincie, of met de landelijke coördinator Marlouce Biemans