Nieuws

IOV kennsidocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations

Geplaatst op: 8 februari 2021

Als gevolg van de energietransitie worden steeds meer alternatieve brandstoffen gebruikt voor (weg)voertuigen. Het aantal multifuel tankstations (MFT-stations) in Nederland neemt hierdoor snel toe. Voor individuele brandstoffen is er regelgeving en zijn er PGS-richtlijnen, met dit project is gekeken naar mogelijke bijkomende veiligheidsaspecten bij de combinatie met alternatieve brandstoffen op één locatie en in hoeverre de regelgeving daarop aansluit.

Tijdens de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen in mobiliteit, is een periode ontstaan waarin ook conventionele brandstoffen worden aangeboden op dezelfde locatie. Het aanbod op een MFT bestaat (potentieel) uit brandstoffen als diesel en benzine, maar ook uit tenminste één ‘alternatieve brandstof’ zoals LNG, CNG, waterstof. Daarnaast kan er laadinfrastructuur aanwezig zijn voor elektrische auto’s. 

Lees hier het kennisdocument en de bijbehorende bijlages