Nieuws

Kengetallenonderzoek externe veiligheid gestart

Geplaatst op: 24 april 2018

Begin 2018 is het kengetallenonderzoek externe veiligheid gestart. Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de vraag hoeveel tijd en kosten de bevoegd gezagen en hun uitvoerende diensten besteden aan diverse taken op het gebied van lokale externe veiligheid.

Onderzocht worden de externe veiligheidstaken op gebied van het Bevi, Bevt, Bevb en Basisnet, met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving, het ruimtelijk spoor en routering gevaarlijke stoffen. Ook het onderhoud van EV (GIS)data valt hieronder, omdat actuele data essentieel zijn om wettelijke taken uit te voeren.

Het kengetallenonderzoek is gestart met een brede uitvraag bij alle omgevingsdiensten en alle veiligheidsregio’s.Op basis van de ontvangen informatie is een selectie gemaakt van verschillende regio’s waar gesprekken zullen worden gevoerd over de achtergronden van gevonden verschillen. De geselecteerde regio’s zijn: Groningen, Limburg Noord, Nijmegen, Midden- en West-Brabant, Noordzeekanaalgebied, Rijnmond, Utrecht en Zeeland.

De komende weken zullen zowel de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, als de betreffende provincies en (een selectie van) gemeenten in deze regio’s worden benaderd met het verzoek hun medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Lees verder voor meer informatie over het kengetallenonderzoek.

Voor vragen kan je contact opnemen met Rien Bruins (Cebeon) en/of Marlouce Biemans (programmacoördinator IOV).