Nieuws

Kennismakelaars LPVL laten kennis stromen

Geplaatst op: 29 november 2023

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) staat voor informatie en kennis over externe veiligheid (EV)/omgevingsveiligheid. Deze kennis wordt gebundeld en verspreid via verschillende kanalen. Alle leden van het LPVL spelen hierin als kennismakelaar een belangrijke rol. De leden zijn EV-deskundigen van omgevingsdiensten, RIVM, Veiligheidsregio, NIPV, gemeenten, provincies en IPLO.

Kennisstroom door het land
Deze EV-specialisten brengen informatie en kennis naar de EV-deskundigen in de regio’s en halen ook informatie en kennis op. Deze kennis wordt dan gedeeld met alle leden van het LPVL. Zo worden de leden van het LPVL ‘gevoed’ en stroomt kennis over omgevingsveiligheid het land door. In ideale omstandigheden van landelijk, naar de regio, naar de gemeenten en weer terug. Het LPVL is een spin in het web van kennisdelen.

Omgevingsveiligheid en de leefomgeving
Lilian Weeda, voorzitter van het LPVL, over deze kennisstroom: “Er zijn al veel voorbeelden te noemen over thema’s die aandacht binnen het LPVL krijgen. Zoals over LPG tankstations, de modernisering van het omgevingsveiligheid beleid: de aandachtsgebieden onder omgevingswet en waterstofproductie in het kader van de energietransitie.  De kennis die over deze thema’s wordt opgedaan, wordt gedeeld. Niet alleen binnen het LPVL maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld via Kennisnet (Omgevingsdienst NL) en de website van Relevant. De EV-collega’s in de regio’s delen de informatie met de gemeenten waarvoor zij werken. En zo zie je dat kennis zich verspreidt. Dat is ook nodig, want omgevingsveiligheid draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. En daar zijn we allemaal van!”.

Breed delen kennis betekent collega’s verder helpen
Door het delen van informatie en kennis, gericht op vraagstukken uit de praktijk, komen we samen verder. Dat is de gedachte. Daarbij merkt Peter Andringa, EV-adviseur bij ODRN en een van de kennismakelaars, het volgende op. “Ik vind het wel logisch dat EV-specialisten eerst zelf op onderzoek uitgaan en niet gelijk het LPVL benaderen. Als je een vraag krijgt, wil je die meestal eerst zelf onderzoeken en beantwoorden. Daar leer je van. Ook omdat je ‘onderweg’ van alles tegenkomt en iedere situatie toch net weer anders is. Het zou wel goed zijn om dan de uitkomst van je zoektocht te delen. Dan laat je ook kennis stromen en daar kunnen collega’s elders profijt van hebben in hun werk. We kunnen daar als kennismakelaars ook nog vaker naar vragen in onze gesprekken met EV-collega’s in de regio.”

Vragen of kennis delen
Heb jij vragen over EV die je wilt stellen? Of heb je een vraag over EV zelf onderzocht en wil je de uitkomst breed delen? Neem dan graag contact op met Lilian Weeda via l.weeda@omwb.nl

 Ook voor vragen, vanuit bijvoorbeeld een ministerie, loont het om contact op te nemen met het LPVL. Wellicht kan het platform een coördinerende rol spelen in het gezamenlijk beantwoorden van de vraag.

 Meer informatie over het LPVL

Volg het LPVL op LinkedIn