Nieuws

Kleurenkaart is een nieuwe en makkelijke tool in de Signaleringskaart externe veiligheid

Geplaatst op: 11 maart 2024

Hoe handig zou het zijn als je met een paar muisklikken visueel kunt laten zien wat het effect is van een gekozen ambitie(niveau) op het toelaten van verschillende type gebouwen en locaties binnen aandachtsgebieden?

De bestuurlijke afwegingsruimte zou daarmee een stuk inzichtelijker en duidelijker worden voor bijvoorbeeld gemeenteambtenaren waarvoor externe veiligheid geen dagelijkse kost is. Met de GEO-tool EV-kleurenkaart kan dat.  Deze tool is ontwikkeld door Omgevingsdienst Rivierenland. De (agenda)leden van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) worden enthousiast door de presentatie van Rogier Wegerif die de kleurenkaart toelicht.

Maak eenvoudig een visualisatie van normgebieden en ambitiekeuzes
Rogier Wegerif, adviseur externe veiligheid bij Omgevingsdienst Midden Holland, is betrokken geweest bij het ontwikkelen en installeren van deze kaartlagen in de Signaleringskaart EV. Bij de eerste bijeenkomst van het LPVL in 2024 presenteert hij deze kleurenkaarten en laat hij zien hoe je hiermee kunt werken. Met de tool kan de gebruiker op een eenvoudige manier een visualisatie maken van normgebieden en ambitiekeuzes voor het toelaten van verschillende type gebouwen en locaties (denk bijvoorbeeld aan locaties zoals een kampeerterrein of evenemententerrein) binnen aandachtsgebieden. Dat is handig omdat op deze manier voor iedereen zichtbaar is wat de consequenties zijn van een bepaalde ambitiekeuze binnen een gemeente of op een bepaalde locatie.  De kaart is gemakkelijk aan te passen aan een ander ambitieniveau. De uitkomst is een kleurenweergave op een kaart. De kaart is met name geschikt voor specialisten externe veiligheid die in overleg gaan met gemeenten voor het maken van een omgevingsvisie, een buitenplanstoetsingskader omgevingsveiligheid of voor een omgevingsplan. De GEO-tool EV kleurenkaarten is sinds kort te vinden in de Signaleringskaart EV. De kleurenkaart is ook te gebruiken in een eigen GIS of te downloaden in Shape.

Tool wordt misschien opgenomen in de Atlas Leefomgeving
Er is nog niet besloten of deze tool ook meegenomen wordt in de Atlas Leefomgeving. Tijdens het overleg geven de aanwezige EV-deskundigen aan dat dit wel een hele mooie toevoeging is. ‘Laten we het maar veel gebruiken dit jaar, dan kunnen we aantonen hoe behulpzaam deze tool is voor ons en voor beleidsmakers bij gemeenten en provincies,’ zegt één van de aanwezigen. De projectgroep Informatieproducten EV van IPO werkt in 2024 aan de transitie van de Signaleringskaart EV naar de Atlas Leefomgeving (ALO) zodat functionaliteiten als kaartlagen op vergelijkbare wijze kunnen worden getoond in de ALO. 

Vragen over de EV-kleurenkaart?
Wil je de pdf-presentatie van Rogier nog even inzien? In deze presentatie kun je stap voor stap volgen hoe je te werk gaat met de kleurenkaart. Wil je meer weten over de EV-kleurenkaart? Neem dan contact op met Rogier Wegerif via rwegerif@odmh.nl of stel je vraag over het gebruik van deze tool aan Boudewijn de Hoop via b.dehoop@odrivierenland.nl.

Meer weten over het LPVL en de bijeenkomsten die worden georganiseerd?
Dat kan. Het LPVL komt ieder kwartaal bij elkaar om met de (agenda)leden te overleggen. De overleggen staan in het teken van kennis delen over externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Vaak zijn er verschillende sprekers die een onderwerp nader toelichten. Klik hier voor meer informatie over het LPVL en hoe je je kunt aanmelden.