Nieuws

Landelijke signaleringskaart Externe Veiligheid - Uitrol versie 1.8

Geplaatst op: 15 juli 2020

Er is een nieuwe vesie van de Signaleringskaart externe veiligheid beschikbaar. De ontwikkelingen aan deze informatietool gaan in een rap tempo door. De IPO-projectgroep Informatiehuis Externe Veiligheid (IPO IHEV) staat hiervoor aan de lat.

In versie 1.8 zijn nieuwe kaartlagen en functies toegevoegd, én verbeteringen aangebracht aan bestaande kaartlagen en functies. Een grote verbetering is het toevoegen van de 10 cm luchtfoto (2018) als kiesbare achtergrondkaart; tot nu hadden we enkel de 25 cm achtergrond luchtfoto’s tot onze beschikking. Nieuw in deze versie is de tijdelijke registratie van EV-activiteiten, waar door middel van een edit knop en keuzevelden voor bepaalde BKL-categorieën de EV-zones automatisch worden gegenereerd. De Signaleringskaart EV geeft zo inzicht in de gevolgen van een geprojecteerde ontwikkeling. Deze objecten worden elke nacht uit het systeem verwijderd, zodat zij het systeem niet vervuilen.

Kijk voor een overzicht van alle aanpassingen op de pagina van de Signaleringskaart op Relevant