Nieuws

Nieuwe release IPO Signaleringskaart EV

Geplaatst op: 13 september 2021

Het is zover, inmiddels staat versie 2.0 van de IPO Signaleringskaart Externe Veiligheid live

Datasets zijn verbeterd en nieuwe kaartlagen toegevoegd, zoals de luchtfoto van 2021 (met een resolutie van 7,5 cm), PR 10-7 contouren rond inrichtingen, preproductie REV zones, windturbines (RIVM), tankstations (top10nl), bedrijventerreinen (ibis), woonkernen (top10nl), ABC-zones van defensie-inrichtingen en reserveringsgebieden voor (spoor-)wegen. Nieuw zijn de mogelijkheden om datasets ten behoeve van het REV te genereren, om EV-scenario's uit het EV-scenarioboek in beeld te brengen, en om de kortste afstand tot een Natura2000 gebied te berekenen.

Ook is een basisviewer ontwikkeld, met minder kaartlagen en functies, waarmee snel inzicht kan worden verkregen in de EV-situatie van een gebied. 

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor de signaleringskaart.