Nieuws

PGS 38 Multi-energiestations

Geplaatst op: 26 mei 2024

Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers, waaronder een oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen. Voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES – moest dit nog worden vastgelegd.

Stefan Musch, Specialist Externe Veiligheid bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied, heeft zich hier samen met andere deskundigen over gebogen. Aan het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) vertelt hij over de totstandkoming van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 38. Afgelopen december is het definitieve concept gepubliceerd en sindsdien kan het in de praktijk worden toegepast.

Consensus met het bedrijfsleven was snel gevonden
‘’De afgelopen jaren zijn er nieuwe energiedragers bijgekomen. Voor iedere energiedrager is een aparte PGS opgesteld, maar een combinatie van verschillende energiedragers waarbij ook de nieuwe zijn meegenomen was er nog niet. Daarom zijn we hiermee aan de slag gegaan,’’ vertelt Stefan. Bij aanvang van dit project waren er al zo’n 25 MES. Naar verwachting gaat dit de komende jaren groeien naar 100 stations. Binnen een jaar stond PGS 38 op papier. Stefan: ‘’Ik heb begrepen dat dat best snel is. Bij andere PGS’en is het soms ingewikkeld om consensus met het bedrijfsleven te vinden. Maar daar hadden wij geen problemen mee.’’ Met een team van ongeveer 19 mensen zijn de risico’s, scenario’s, doelen en maatregelen berekend en uitgewerkt. ‘’Het rekenwerk werd door de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) gedaan, de rest van de groep functioneert voornamelijk als klankboordgroep,’’ vertelt Stefan. De werkgroep denkt over veel vragen na. Hoeveel brandblussers en welke blusmiddelen heb je nodig? Moet je een centrale noodstop hebben? Wat zijn de afstanden tussen de installaties? Wat zijn dan de veiligheidsafstanden? Welke maatregelen neem je? Welke extra maatregelen zijn dat dan die nog niet staan in andere PGS’en? ‘’Dat levert interessante discussies op binnen de werkgroep. We hebben best veel tijd besteed aan het bepalen van de interne afstanden en hoe je om moet gaan met andere exploitanten (horeca of winkels) die werkzaam zijn op of in de buurt van het MES.’’ Bij de totstandkoming van deze PGS werd ontzettend veel besproken. Uiteindelijk staat alles op papier en wil je natuurlijk zorgen dat nog wat meer mensen meekijken. ‘’Alle projectleden hebben in hun eigen organisatie een paar mensen gevraagd om mee te kijken,’’ zegt Stefan. ‘’Inhoudelijk kwamen er niet meer heel veel nieuwe dingen en opmerkingen naar boven.’’

Voor nieuwe multi-energie stations is nu duidelijk waaraan ze moeten voldoen
De richtlijnen voor MES zijn nu bepaald en over een tijdje zullen deze ook in de wet worden opgenomen. ‘Voor nieuwe stations is nu in ieder geval duidelijk waaraan ze moeten voldoen.’ Het format van een PGS is de afgelopen jaren veranderd. Vroeger waren de richtlijnen meer middelengericht en tegenwoordig is het doelgericht. ‘Toezichthouders en vergunningverleners kunnen hierdoor meer maatwerk leveren. Ze willen nu dat bedrijven nadenken hoe ze zich houden aan de doelen. Je zegt dan bijvoorbeeld tegen een bedrijf dat je een brand wil voorkomen en vraagt aan het bedrijf hoe het dat gaat doen.’ Binnenkort sluit Stefan aan bij de totstandkoming van PGS 35. Deze gaat over de afleverinstallaties voor waterstof. De volledige PGS 38 kun je hier vinden. Wil je meer weten over het LPVL? Kijk dan hier.