Nieuws

Presentatie over veiligheid van batterijen in energieopslag systemen

Geplaatst op: 10 maart 2024

Marlouce Biemans van Royal HaskoningDHV heeft een interessante presentatie gegeven aan de (agenda)leden van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL). Zij presenteerde de resultaten van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslag systemen.

Als projectleider is Marlouce Biemans van Royal HaskoningDHV betrokken geweest bij dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) die de komende vijf tot tien jaar dominant op de markt zijn en de gevaren ervan. Er is gekeken naar de mogelijkheden om deze gevaren te voorkomen of te beperken. Daarnaast is de wet- en regelgeving om deze gevaren te beheersen geanalyseerd. Een zeer nuttig onderzoek omdat we steeds meer gebruik gaan maken van batterijen in de samenleving.

Technieken Energieopslag systemen
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit onderzoek uitgevoerd. Onderzocht zijn mobiele en stationaire batterijen voor EOS met grootverbruik aansluitingen op het elektriciteitsnet (standalone) en in combinatie met energieverbruik/-opwekking. De studie bestond uit drie fases. In de eerste fase is gekeken welke energieopslag systemen er mondiaal zijn en in welke ontwikkelingsfase zij zitten. Voor dit onderzoek was daarnaast een belangrijke vraag of de betreffende EOS binnen 5 tot 10 jaar ook in Nederland veel gebruikt gaat worden. Naar verwachting blijft lithium-ion dominant in gebruik de komende 10 jaar. Deze batterijen worden namelijk veel gebruikt in de auto-industrie. Ook wordt door Marlouce opgemerkt dat China blijft investeren in lithium-ion fabrieken. Andere EOS technologieën zijn ook opgenomen in het onderzoek. Opvallend is dat de ontwikkelingsfase van alle andere EOS technologieën lang niet zo ver is als die van lithium-ion. Ze zitten vaak nog in de pilot fase of in de onderzoeksfase. De hele lijst van EOS technologieën kun je hier in het rapport vinden.

Gevaaraspecten van energieopslag systemen
In de tweede fase is gekeken naar de veiligheidssituatie. De gevaaraspecten zijn afhankelijk van de gebruikte techniek en stoffen. Marlouce geeft mee dat het verstandig is om in geval van specifieke EOS vooraf een risicoanalyse te maken. In zo’n analyse wordt rekening gehouden met de gebruikte technologie en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de installatie en de locatie waar de batterij gebruikt wordt. De resultaten kunnen worden gevisualiseerd met een Bow-tie. Er worden preventieve maatregelen en repressieve maatregelen weergegeven. Deze zijn terug te vinden in het rapport. Met name qua locatie kan de EOS in Nederland een uitdaging worden omdat we zo dichtbevolkt zijn. In het buitenland is het vaak makkelijker om batterijen buiten de bebouwde kom te plaatsen/bouwen. Nederland zal innovatief moeten zijn om het gebruik van batterijen in de samenleving veilig, verantwoord en duurzaam te laten verlopen.

Wetgeving
In de laatste fase is de juridische kant onder de loep genomen. In deze fase is naar voren gekomen dat de opslag van energiedragers en de opslag of het gebruik van EOS nu nog niet is aangemerkt als milieubelastende activiteit. Omgevingsdiensten en veiligheidsdiensten hebben daar wel behoefte aan. Mogelijk gaat de wetgeving hierover veranderen per 1 juli 2025. Voor lithium-ion batterijen kunnen de toezichthouders nu nog terugvallen op de PGS 37-1. Dit is de enige mogelijkheid om voorschriften of maatwerkvoorschriften te stellen bij een omgevingsvergunning.

 Het belangrijkste advies dat Marlouce de (agenda)leden meegeeft is dan ook: ‘Zorg dat je je kennis bundelt. Want hoe we er in Nederland mee omgaan is sterk locatie gebonden.’

Meer weten over het LPVL en de bijeenkomsten die worden georganiseerd?
Dat kan. Het LPVL komt ieder kwartaal bij elkaar om met de (agenda)leden te overleggen. De overleggen staan in het teken van kennis delen over externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Vaak zijn er verschillende sprekers die een onderwerp nader toelichten. Klik hier voor meer informatie over het LPVL en hoe je je kunt aanmelden.