Nieuws

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een systematische opbouw van maatregelen

Geplaatst op: 2 juni 2024

Veel toezichthouders en vergunningverleners bladeren regelmatig in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) om op de hoogte te zijn van actuele voorschriften en maatregelen. Zo ook Louis Jansen, specialist externe veiligheid bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Behalve gebruiker van de publicatiereeks is hij ook betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende PGS’en.

Door verschillende (technologische) ontwikkelingen moeten de PGS’en regelmatig geactualiseerd worden. Iedere keer wordt daar een nieuwe werkgroep voor opgezet. In de afgelopen jaren heeft Louis een bijdrage geleverd aan PGS 8 (opslag van organische peroxiden), PGS 26 (richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen) en PGS 36 (gaat over hetzelfde als PGS 26 maar is gericht op waterstof). Hoe ziet zo’n proces eruit? Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft Louis gevraagd om daar iets over te vertellen.

Foto door: Jurgen DottFoto door: Jurgen Dott

Systematiek geeft ruimte om af te wijken van standaardvoorschriften
Door de heldere en eenduidige formulering van de voorschriften en maatregelen die horen bij een PGS is het voor bedrijven en overheden duidelijk waaraan ze zich moeten houden. Die voorschriften en maatregelen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, daar buigt een team van experts, zich over. De samenstelling en de grootte van een PGS-werkgroep verschilt. De gewenste doorlooptijd van een PGS is meestal een jaar. ‘Vanuit het bevoegd gezag zit er altijd een vergunningverlener of een toezichthouder bij en is de Veiligheidsregio betrokken. Daarnaast is het bedrijfsleven vertegenwoordigd en schuift iemand van de arbeidsinspectie aan,’ zegt Louis. ‘De maatregelen worden gebaseerd op de risicobenadering. In de werkgroep bespreken we alle mogelijke scenario’s en gevolgen. De grote vraag die je met elkaar wilt beantwoorden is welke (veiligheids)doelen je kunt ondervangen met passende maatregelen.’ De bedoeling is dat de maatregelen het risico substantieel verminderen. Door een klein pallet aan kleuren is het in de risicomatrix snel duidelijk hoe hoog de risico’s van verschillende scenario’s zijn. Louis: ‘Je wilt zoveel mogelijk maatregelen opnemen in de matrix die zorgen voor een laag risico.’ Werken met zo’n matrix is nog vrij nieuw. Louis is enthousiast over deze nieuwe methode: ‘De oude PGS’en zaten ook goed in elkaar maar met deze systematiek geef je aan bedrijven en overheden meer ruimte om gemotiveerd af te wijken van de standaardvoorschriften. Ze moeten kunnen aantonen en motiveren dat ze met een alternatieve maatregel ook dezelfde bescherming kunnen bieden.’ De opbouw van een PGS is in principe hetzelfde en daardoor kun je systematisch een PGS vormgeven met de werkgroep. Als het rekenwerk gedaan is en de risico’s en maatregelen in kaart zijn gebracht wordt de betreffende PGS ter inzage gelegd bij collega’s in het land. ‘Soms ontvangen wij ontzettend veel reacties en worden discussies die we gehad hebben met de werkgroep nog eens dunnetjes overgedaan.’ Daarna wordt de PGS definitief en gepubliceerd om later toegevoegd te worden aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

‘’Met een PGS wil je niet bijdragen aan interpretatieverschillen’’
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de voorschriften van een PGS consequent, helder en eenduidig zijn. ‘Zo kunnen wij ervoor zorgen dat ze ook handhaafbaar en toetsbaar zijn. We willen natuurlijk niet bijdragen aan interpretatieverschillen,’ zegt Louis. Op dit moment is hij niet betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe PGS. ‘Ik weet dat er nieuwe werkgroepen opgezet worden, bijvoorbeeld voor het laden en lossen van tanks. Misschien schuif ik in de toekomst weer eens aan bij een werkgroep. Maar nu vragen andere belangrijke zaken mijn aandacht.’

Klik hier voor een overzicht van alle PGS’en. Wil je meer weten over het LPVL? Kijk dan eens hier.