Nieuws

Rapport Urgente sanering LPG-tankstations gereed

Geplaatst op: 12 februari 2008

Minister Cramer van VROM heeft het rapport Urgente sanering LPG-tankstations aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat de VROM-Inspectie in 2007, in vervolg op het in 2006 gedane onderzoek, heeft uitgevoerd naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations. Over het onderzoek van 2006 is gerapporteerd aan de Tweede Kamer waarbij is aangekondigd dat in oktober 2007 opnieuw een voortgangsonderzoek zou plaatsvinden.