Nieuws

Relevant congres begint vandaag (online)

Geplaatst op: 1 december 2020

Vandaag begint het Relevant congres, dat dit jaar online plaatsvindt en duurt van 1 tot 10 december. In totaal vinden er verdeeld over 8 dagen 24 deelsessies plaats. Het plenaire gedeelte vindt plaats op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.

Dit jaar staat het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Tijdens dit congres bieden we inhoud en inspiratie.

Het thema wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken. GGD arts Rik van de Weerdt zal spreken over de gezonde leefomgeving waarbij het gezondheidsbelang van bewoners en omwonenden centraal staat. Erik van der Schans, directeur duurzaamheid bij het havenbedrijf Rotterdam, spreekt over het thema veiligheid in de Rotterdamse haven. In het tweede plenaire gedeelte gaat Nils Rosmuller (IFV) in gesprek met Evelien Babbé (VNG) Ad Nederhof (IPO) en Ingeborg Absil (Ministerie IenW) over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland.

Naast een inspirerend plenair programma, is er weer een breed scala aan deelsessies, verdeeld over acht dagen. U kunt zo veel sessies volgen als u wilt.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Je kunt je hier nog aanmelden voor het jaarcongres

Kijk hier voor meer informatie over het congres en het programma