Nieuws

Voor een veilige energieopslag zijn richtlijnen nodig blijkt uit onderzoek RIVM

Geplaatst op: 12 mei 2024

Moeten we bij energieopslagsystemen (EOS) rekening houden met de gevolgen voor de omgevingsveiligheid? Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft Jochem Wijten van het RIVM uitgenodigd om tijdens het LPVL-overleg een toelichting te geven op een recent onderzoek hiernaar.

Richtlijnen voor veilige opslag zijn nodig
In het kort is zijn antwoord, ja. Het is heel verstandig om rekening te houden met de omgevingsveiligheid als er ergens een energieopslagsysteem geplaatst wordt. En dat komt steeds vaker voor nu we in een transitie zitten waarin energie vaker duurzaam wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen. Omdat niet alle opgewekte energie meteen gebruikt wordt, zijn we steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om de energie op te slaan. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gevaarlijk kan zijn om veel energie op één plek op te slaan. Gelukkig komen ongelukken niet vaak voor maar het is wel verstandig dat er richtlijnen komen voor veilige opslag. 

Effecten van een ongeval berekend door het RIVM
Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de effecten van een ongeval berekend. Bij een ongeval met een energieopslagsysteem met lithium-ion batterijen kan een brand, explosie of gifwolk ontstaan. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de meest voorkomende energieopslagsystemen. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn om rekening te houden met een mogelijke explosie of gifwolk als er een ongeval gebeurt. Het brandaandachtsgebied blijkt vergelijkbaar te zijn met die van branden in opslagen met gevaarlijke stoffen. Het RIVM heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeraden om rekenvoorschriften te maken. In het onderzoek geven zij ook een aantal adviezen over de rekenmethode waar nu al rekening mee gehouden kan worden. Het gehele onderzoek is hier terug te vinden en de meest gestelde vragen rondom Omgevingsveiligheid heeft het RIVM hier verzameld.

Meer weten over het LPVL?
Het vervoeren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. De vakkundige professionals van het LPVL delen kennis hierover in een landelijk netwerk om zo bij te kunnen dragen aan een veilige omgang met gevaarlijke stoffen in Nederland. Door gezamenlijk op te trekken kan het LPVL ook vanuit eigen (praktijk)kennis meedenken met het landelijk beleid. Meer weten over het LPVL? Klik hier.