Nieuws

Voorlopige resultaten aanvullend onderzoek modernisering omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 28 september 2016

Een aantal adviesbureaus onderzoeken hoe de beleidsvernieuwing omgevingsveiligheid, zoals die nu in de concept besluiten bij de Omgevingswet staat, in de praktijk uitpakt. De voorlopige conclusie van de onderzoekers is dat beleidsvernieuwing goed toepasbaar en uitlegbaar is. Wel zijn er enkele uitdagingen ge√Įdentificeerd waarvoor oplossingsrichtingen zijn aangedragen.

Op dinsdag 13 september hebben de onderzoeksbureaus die de concrete toepassing van de beleidsvernieuwing omgevingsveiligheid in beeld brengen hun bevindingen gepresenteerd aan de begeleidingscommissie (BC). De BC bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM, de Provincie Zuid-Holland, DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Het doel van deze bijeenkomst was inzicht krijgen hoe de beleidsvernieuwing, zoals die nu in de concept besluiten bij de Omgevingswet is verwoord, in de praktijk uitpakt.

Verslag en presentatie “Aanvullend onderzoek modernisering omgevingsveiligheid”.