Nieuws

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Geplaatst op: 4 december 2018

Nieuw op Relevant zijn de vragen en antwoorden van het ministerie van IenW over de Omgevingswet.

De vragen en antwoorden geven een toelichting op de besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om de volgende besluiten: Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De inhoud van deze besluiten is leidend bij de beantwoording van de vragen. Gaandeweg zal het ministerie van IenW de vragen en antwoorden uitbreiden en aanvullen.

Vragen en antwoorden over de Omgevingswet