Thema's

Vragen en antwoorden over de omgevingswet (FAQ)

Uit de IOV-bijscholingen is een aantal vragen naar voren gekomen, die zijn beantwoord door juristen van het ministerie IenW. Voor opmerkingen en vragen kunt u contact opnemen met IenW. Gaandeweg zullen de vragen en antwoorden aangevuld worden. NB De antwoorden betreffen momentopnames, en kunnen zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in de volgende thema's: