Nieuws

Wat betekent het Register Externe Veiligheid (REV) voor jou?

Geplaatst op: 4 april 2024

Het Register Externe Veiligheid (REV) is dit jaar officieel live gegaan. Dit is een landelijke database waarin de informatie over milieubelastende activiteiten met een extern veiligheidsrisico worden verzameld.

De kaarten van het REV worden zichtbaar gemaakt in de Atlas Leefomgeving. Data over kwetsbare gebouwen en locaties (KGL) worden vanaf 15 april ook bijgehouden in het REV.  Gemeenten zijn in de Omgevingswet aangewezen als bevoegd gezag en zijn dus verantwoordelijk om de data in het REV van hun omgeving te controleren en actueel te houden. Het REV gaat een belangrijke tool worden voor de Externe Veiligheidsadviseur en ruimtelijke ordenaars. Het beheer van het REV ligt bij Rijkswaterstaat. Daarom stelt het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) een paar vragen aan Nienke Schuur, Junior Adviseur Externe Veiligheid bij Rijkswaterstaat en betrokken bij dit omvangrijke project.

Wat houdt het begrip KGL in?
Door de komst van de Omgevingswet hebben de categorieën voor gebouwen en locaties een nieuwe indeling. Ze worden ingedeeld in zeer kwetsbaar, kwetsbaar en beperkt kwetsbaar. Er wordt nu niet meer gekeken naar de kwetsbaarheid van het gebouw maar naar de kwetsbaarheid van de mensen die zich in het gebouw bevinden. De categorie zeer kwetsbare gebouwen is nieuw in deze regelgeving.  De afgelopen jaren is hard gewerkt om het REV te vullen met (actuele) data. In april moet ook de KGL data te vinden zijn in het REV zodat gemeenten en Omgevingsdiensten deze kunnen gebruiken voor omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en VTH taken.

Vanaf wanneer is het Register Externe Veiligheid officieel online?
Op 20 maart is het register verhuisd naar de servers van Rijkswaterstaat en dus ook officieel online gegaan. Het projectteam van Rijkswaterstaat zorgt dat de KGL informatie op 15 april te vinden is in de database. Vanaf dan kunnen beheerders de informatie ook controleren. ‘Dat controleren is voor de beheerders best veel werk. Maar we hebben alle informatie over alle gebouwen al verzameld en een veiligheidsindicatie gegeven. De beheerders hoeven straks alleen na te lopen of dat klopt,’ zegt Nienke.

Hoe weet je of de data uit het REV actueel is?
In het register is te zien wanneer een laatste wijziging heeft plaatsgevonden. Als de beheerder van het REV in zijn gebied de data nog niet heeft gecontroleerd is deze nog niet zichtbaar op de kaart. ‘De afgelopen weken, en ook de komende weken, maken wij er dus veel werk van dat de beheerders aan de slag gaan met het controleren van hun data. In enkele gevallen is het bij ons niet bekend wie de beheerder van een bepaald gebied gaat worden,’ zegt Nienke. ‘Onze communicatie is er de komende weken op gericht om dat duidelijk te krijgen zodat we eind maart een actueel en, snel daarna, een gecontroleerd register online kunnen zetten.’

Hoe wordt gezorgd voor een goede afstemming en kennisdeling tussen gemeenten en Omgevingsdiensten?
De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat gemeenten en omgevingsdiensten actief meegenomen in het proces van inrichting van het REV. Ook is er gezorgd voor gebruikersondersteuning. Daarnaast zijn er verschillende (digitale) bijeenkomsten en vragenuurtjes georganiseerd en presentaties gegeven over het REV op congressen en bijeenkomsten. ‘Ook de komende periode organiseren wij verschillende bijeenkomsten,’ zegt Nienke. ‘We willen graag dat gebruikers goed begrijpen hoe ze de data kunnen invoeren, aflezen en gebruiken. Ook gaan we digitale inloopmomentjes plannen zodat we goed kunnen inspelen op wensen en behoeften van gebruikers en beheerders.’ Op deze website kun je de agenda voor de komende periode vinden.

Heb je vragen of opmerkingen over het REV?
Blijf niet rondlopen als je problemen of vragen hebt rondom het REV of de invoering van data in het REV. De helpdesk van het REV helpt je graag verder. Het is ook handig om de pagina met veel gestelde vragen in de gaten te houden of je aan te melden voor hun nieuwsupdates. Of bekijk dit filmpje waarin Burgemeester Boumans uit Doetinchem uitleg geeft over kwetsbare gebouwen en locaties.  

Meer informatie over het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving
Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) staat voor kennis over externe veiligheid (EV)/omgevingsveiligheid. Deze kennis wordt gebundeld en verspreid via verschillende kanalen. EV-deskundigen kunnen zo makkelijk met elkaar in contact komen en zijn snel op de hoogte van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, beleid en praktische uitvoering rondom omgevingsveiligheid. Het LPVL deelt kennis op zowel landelijk, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau. Meer weten over het LPVL? Klik hier.