Plenaire sprekers jaarcongres Relevant 2015

Chris Kuijpers

Drs. Chris Kuijpers is sinds 2012 directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, daarvoor was hij directeur-generaal Ruimte en Water en directeur-generaal Ruimte en directeur bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 

Hij studeerde geografie/planologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Eind jaren '90 was Kuijpers onder andere projectleider Stad en Milieu en actief betrokken bij de uitvoering van het VINEX-beleid. Als directeur-generaal Ruimte is hij vooral betrokken geweest bij de Nota Ruimte, waaronder het bevorderen van gebiedsontwikkeling en de realisatie van de Nieuwe Sleutelprojecten. 

Chris op Twitter: @cbfkuijpers

 

Jan van Belzen

Drs. Jan van Belzen is sinds 2005 burgemeester van de gemeente Barendrecht. Daarnaast is hij Voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Transportveiligheid en voorzitter van we werkgroep incident Management en Gevaarlijke Stoffen.

Van Belzen begon zijn carrière als leraar op een school, terwijl hij geschiedenis studeerde. Hierin haalde hij ook zijn doctoraalsdiploma. Sinds 1994 heeft hij een politieke functie bij de SGP. Hij werd toen gekozen als gemeenteraadslid van Werkendam en vanaf 1997 was hij daar wethouder. In 1999 werd Van Belzen voor het eerst burgemeester, van de gemeente Graafstroom. Dit was hij tot hij werd gekozen als burgemeester van Barendrecht.

Website: wikipedia

 

Ira Helsloot

Prof. Dr. Ira Helsloot is sinds 2011 hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2008 voorzitter van Crisislab, een onderzoeksorganisatie op het gebied van crisisbeheersing en veiligheidszorg. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid.

Hij werkte van 1994 tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, laatstelijk als hoofd expertise en onderzoek. Van 2003 tot 2007 werkte hij als directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Van 2005 tot 2008 was hij (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland. Vanaf 2008 tot 2010 was hij daar lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Website: crisislab.nl 

 

Kees Keizer

Dr. Kees Keizer is omgevingspsycholoog bij de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 promoveerde hij met zijn onderzoek 'the spreading of disorder' naar het gedrag van mensen in samenhang met hun omgeving.

Website: rug.nl

YouTube: New findings from field experiments - Session 1 A discussion of the latest experimental findings from behavioural science including a discussion of crime, disorder and fraud and how to increase charitable giving. Event held at the British Academy, 14 June 2012.

 

Vincent van Rossum - Veiligheidsexperts - hindermacht of zegen?

Vincent van Rossem is wereldberoemd in Amsterdam. Sinds de televisieprogramma’s met zijn broer Maarten en zijn zus Sis, waarin zij op hun karakteristieke wijze commentaar leveren op de wereld om hen heen, reikt zijn roem echter verder.

Van Rossem was hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert de relatie tussen monumenten en de transformatie van de moderne stad. Hij verbindt zo de geschiedenis van de stad aan de moderne fratsen van de mens. Daarbij speelt veiligheid of juist het gebrek daaraan natuurlijk een rol.

Op verzoek van Relevant neemt Van Rossem de externe veiligheid in de stedelijke omgeving eens goed onder de loep. Welke invloed hebben we als veiligheidsexperts eigenlijk op de ontwikkeling van de stad. Kunnen we beter iets anders gaan doen of moeten we die stedenbouwers juist eens wat steviger toespreken? Van Rossem geeft op niet mis te verstane wijze zijn visie.

Biografie

Dr. Vincent van Rossum is vanaf 1997 architectuurhistoricus bij het Bureau Monumenten & Archeologie in Amsterdam. Daarnaast is hij op 1 mei 2009 benoemd tot hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij promoveerde in 1991 cum laude aan de UvA op het proefschrift "Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Geschiedenis en ontwerp." Vervolgens werkte hij o.a. als freelance onderzoeker en schrijver, en als postdoc aan de UvA. Verder bekleedt hij verschillende advies- en bestuursfuncties.

Website:  architectenweb.nl | wikipedia.nl

YouTube: Vincent & Maarten van Rossum bij DWDD

 

Bart Cosijn (dagvoorzitter)

Bart Cosijn is vanaf 2009 gespreksleider, dagvoorzitter en trainer moderatievaardigheden bij zijn bureau Urban Dialogue. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Burgertop Amsterdam, waar hij zich inzet om de zeggenschap van burgers in de politieke besluitvorming te vergroten.

Hij is gespecialiseerd in allerlei soorten 'stedelijke gesprekken'. Een van zijn motto's is: 'Spreken is zilver, gehoord worden is goud'. Hij modereert wekelijks publieke debatten, congressen en workshops, maar ook rondetafelgesprekken, dialogen en kick-off meetings. Veel bijeenkomsten die hij leidt hebben een sociaal, maatschappelijk of ruimtelijk thema. Hij modereert wekelijks publieke debatten, congressen en workshops, maar ook rondetafelgesprekken, dialogen en kick-off meetings. Veel bijeenkomsten die hij leidt hebben een sociaal, maatschappelijk of ruimtelijk thema.

Hij is afgestudeerd aan de TU Delft in 2004 met de master Architecture and Urban Design. Van 2005-2007 heeft hij gewerkt als architect bij Rijnboutt, waarna hij hoofdredacteur werd van RUIMTEVOLK, een kennisplatform voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Hij is toen ook bij BNSP als debat coördinator aan de slag gegaan.

Websites: bartcosijn.nl | goededagvoorzitters.nl

Bart op Twitter: @BartCosijn | @UrbanDialogue

 

Terug naar het programma