Nieuws

Groot en intensief netwerk is de Kennistafel Aandachtsgebieden

Geplaatst op: 5 december 2023

Is er een plek waar EV-deskundigen ervaringen over aandachtsgebieden met elkaar delen, vragen kunnen stellen aan andere professionals en als het moet verandering teweeg kunnen brengen in wet- en regelgeving? Ja, zo’n plek is de Kennistafel Aandachtsgebieden.

Veel leden van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) zijn hierbij aangesloten. Het LPVL staat voor informatie en kennis over externe veiligheid (EV)/omgevingsveiligheid. Maar er zijn ook andere partijen die EV-deskundigen samenbrengen. Simone van Dijk (voorzitter) en Wessel Roodhorst (secretaris) van de Kennistafel Aandachtsgebieden vertellen meer over nut en noodzaak van deze Kennistafel.

Met elkaar veel expertise rondom omgevingsveiligheid
Simone, Leading professional omgevingsveiligheid bij Royal HaskoningDHV, legt uit dat het doel van de Kennistafel Aandachtgebieden is om praktijkervaringen met elkaar te delen. ‘De kennistafel is opgericht vanwege de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Het werk van de EV-deskundige gaat hierdoor veranderen.’’ Het netwerk is in de afgelopen vier jaar gegroeid van 50 naar ruim 200 deelnemers, voornamelijk werkzaam in de ruimtelijke ordening, industrie en in de omgevingsveiligheid. De Kennistafel is ook een interessante netwerkomgeving. Wessel Roodhorst, adviseur omgevingsveiligheid bij Royal HaskoningDHV, zegt: ‘Niet iedere overheidsorganisatie heeft alle expertise in huis. We zijn regelmatig een verbinder tussen bijvoorbeeld gemeenten en experts in het land. Door de Kennistafel kennen wij veel mensen.’

Uitvoeringsinstanties, bedrijven en overheden kijken samen vooruit
Als de Omgevingswet in werking treedt wordt er gewerkt met aandachtsgebieden. Welke impact dit heeft op de uitvoering van het beleid wordt besproken bij de Kennistafel. ‘We zijn vanuit ons werk altijd bezig met wat de impact op de leefomgeving kan zijn als er onverhoopt iets misgaat met gevaarlijke stoffen. Met de nieuwe wet worden aandachtsgebieden geïntroduceerd. Dat heeft consequenties voor de omgevingsplannen. Hoe kun je verschillende zones binnen aandachtsgebieden onderscheiden en hoe kun je dat juridisch regelen in beleid zijn twee voorbeelden van wat we bespreken bij de Kennistafel,’ zegt Simone. De nieuwe manier van werken roept natuurlijk veel vragen op bij uitvoeringsinstanties en bedrijven. Wessel: ‘Daarom hebben wij bij iedere bijeenkomst een aantal gastsprekers. Zij staan uitgebreid stil bij een of meerdere onderwerpen. Zo kan het ministerie vertellen hoe iets moet worden opgenomen in beleid en vertelt iemand van de omgevingsdienst hoe het beleid op praktische wijze geïmplementeerd kan worden. Zo kun je een onderwerp van verschillende kanten uitlichten.’ Soms komt naar voren dat geplande wetgeving in de uitvoeringspraktijk onwerkbaar dreigt te worden. ‘Recent is een Verzamelwet gepubliceerd. Daarin is voor omgevingsveiligheid een verbetering opgenomen die mede tot stand is gekomen na discussie in, en op verzoek van deelnemers aan, de Kennistafel. Het ministerie grijpt graag de kans aan om actief feedback van ons te vragen en doet soms ook daadwerkelijk iets met onze verbeterpunten,’ zegt Simone. De Kennistafel deelt ook veel handreikingen, stappenplannen en methodieken met elkaar. Bedrijven maken van de gelegenheid gebruik om tijdens de Kennistafel hun toekomstvisie te delen en al in een vroeg stadium te bespreken met welke aspecten zij rekening moeten houden.

Uitdagingen in de toekomst
Hoewel de afgelopen periode de Kennistafel vooral in het teken staat van de Omgevingswet zijn er ook nieuwe ontwikkelingen rondom de energietransitie. Hier komen voor de omgevingsveiligheid weer nieuwe uitdagingen en risico’s bij kijken. Wat is de impact van CO2 opslag, waterstof, batterijen en ammoniak? ‘De verkennende gesprekken over veiligheid van de energietransitie beginnen vaak al bij de Kennistafel. ‘We juichen het toe als bedrijven zelf met dingen komen om te bespreken,’ zegt Simone.

Wil je ook aan tafel zitten?
Wil je deelnemen aan de Kennistafel Aandachtsgebieden? De volgende bijeenkomst is 12 december. Meld je aan bij Wessel Roodhorst via wessel.roodhorst@rhdhv.com. De Kennistafel komt ongeveer twee keer per jaar online bijeen en één keer per jaar fysiek. Eerst even kennismaken kan natuurlijk ook. Op het Relevant congres op 27 maart 2024 kun je Simone en Wessel ontmoeten. Zij vertellen je graag meer over de Kennistafel.