Thema's

Kennistafel aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Op initiatief van het Ministerie van I&W en het netwerk Relevant start de 'kennistafel aandachtsgebieden omgevingsveiligheid'. 

De kennistafel heeft tot doel om stakeholders, zoals gebiedsregisseurs, bevoegd gezag, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en GGD’s, bouwkundigen, projectontwikkelaars voor te bereiden op hun nieuwe taak met betrekking tot omgevingsveiligheid en ruimtelijke ordening.