Thema's

Bijscholing Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers (online)

Bijscholing

Woningbouw realiseren in de buurt van risicobronnen: wat regel je waar ?

Doel van de bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kun je regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals energietransitie.

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus. 

Leerdoelen

Aan het eind van de dag weet je:

  • Wat er inhoudelijk verandert aan de regels op het gebied van omgevingsveiligheid en waar je deze regels kunt vinden.
  • Hoe omgevingsveiligheid geborgd wordt via de instrumenten van de Omgevingswet.
  • Wat je in een omgevingsplan moet en mag regelen over omgevingsveiligheid
  • Hoe je omgevingsveiligheid als onderdeel van een integrale afweging kunt meenemen in het omgevingsplan.

Programma

Alle bijscholingen worden online gegeven met behulp van Microsoft Teams. Het programma is als volgt:

08:45 Online inloop
09:00 Kennismaken en leerdoelen
09:15 Introductie Omgevingswet, even opfrissen
09:45 Pauze
10:00 Veranderingen op het gebied van omgevingsveiligheid met de komst Ow
11:00 Pauze
11:15 Casus: initiatief in aandachtsgebieden
12:30 Lunchpauze
13:15 Omgevingsveiligheid in het omgevingsplan
13:45 Pauze
14:00 Casus spoorzone Tilburg
15:15 Afsluiting & Evaluatie
15:30 Einde

Naslagwerk ten behoeve van de bijscholing kun je vinden op de pagina  Informatie voor deelnemers Bijscholing omgevingsveiligheid  


Kosten en inschrijven

De kosten voor de cursus bedragen €595,- excl. btw. 

Inschrijven bijscholing omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers